Eksempler på boliger

Hedeboparken

Som boligsøgende til denne afdeling, får du fortrin på ventelisten, hvis du kan dokumentere, at du lever op til ét af disse kriterier:

  • Mindst én person i husstanden har job og tjener mindst 23.000 kr. pr. måned - eller er i flexjob
    Dokumenteres ved kopi af 1) ansættelseskontrakt / godkendelse fra kommunen og 2) de seneste tre måneders lønsedler. 
  • Mindst én person i husstanden er i gang med en SU-berettiget uddannelse
    Dokumenteres ved kopi af 1) attesteret studiedokumentation og 2) SU-udbetalingsbilag for de seneste tre måneder.
  • Mindst én person i husstanden modtager aldersbetinget pension
    Dokumenteres ved kopi af pensionsudbetaling for de seneste tre måneder.

Henvendelse om denne side til Boligbutikken