Snerydning

Hedeboparken

Snerydning

- for dig, der bor i etagebolig

Når det sner, træder boligselskabets sneberedskab til. Vi får saltet og ryddet sne af en ekstern partner.

Når det har sneet, vil vi hurtigst muligt rydde og salte, så områderne ikke er glatte.

Vi rydder sne i disse tidsrum:

  • Hverdage: kl. 07.00 til 22.00
  • Weekender og helligdage: kl. 08.00 til kl. 22.00

Indmeld fejl om snerydning

Som beboer hér skal du ikke selv rydde sne

Når du bor i etagebyggeri, er det vores eksterne partner, der rydder sneen både på p-pladser, fortove, stier og foran hoveddørene. Ved kraftigt snefald har vores eksterne partner meget travlt med at rydde sne, og det kan derfor tage lidt tid, før de når rundt i hele afdelingen. Hav tålmodighed – de skal nok nå frem. 

Hvem kontakter jeg, hvis der er problemer med snerydning?

Hvis der er et alvorligt, akut problem på grund af manglende snerydning, skal du kontakte områdekontoret. Udenfor områdekontorets åbningstid kan du kontakte vores vagtordning.

Hvis problemet ikke er akut, men du mener leverandøren bør have besked om manglende snerydning, bedes du kontakte områdekontoret telefonisk eller gennem hjemmesiden

Opdateret 07/10/2022