Husorden - generel beskrivelse

På den enkelte boligafdelings side om husdyr og adfærd finder du den husorden, som afdelingens beboere har vedtaget.

Nedenfor finder du en mere overordnet beskrivelse af, hvad en husorden er. Du kan f.eks. læse hvilke dyr man gerne må have, selv om det ikke står i husordenen.

Husordenen er beboernes fælles, forpligtende regler

Alle boligafdelinger skal have en husorden, som beskriver de fælles leveregler for beboerne. En husorden godkendes af beboerne på afdelingsmødet og er derfor et udtryk for, hvordan beboerne gerne vil bo sammen.

Alle skal overholde husordenen - både hvis du er lejer, har fremlejet en lejlighed eller blot er på besøg i afdelingen.

Reglerne er til for at beskytte både beboerne og bebyggelsen. En husorden indeholder typisk regler om adfærdsmæssige forhold. Det kan f.eks. handle om:

 • Affald
 • Beboerlokaler
 • Egen have
 • Fællesområder
 • Husdyr
 • Musik og støj
 • Parkering
 • Trafik
 • Vaskeri

Hvis du synes, der skal ændres i husordenen i din afdeling, kan du sende et forslag til det årlige budgetmøde eller snakke med afdelingsbestyrelsen.

Hvis din nabo overtræder husordenen

Det er vigtigt at have dialog - også når tingene ikke går, som de skal. Hvis du oplever, at din nabo ikke overholder jeres fælles leveregler, så sørg i første omgang for at tage en snak med ham eller hende. 

Hvis jeres snak ikke kan løse problemet, kan du sende en skriftlig klage til boligselskabet, hvorefter vi vil følge op på sagen. Du skal bruge formularen til klager over en anden beboers adfærd.

Gentagne overtrædelser af afdelingens gældende regler behandles af Boligselskabet Sjælland jf. lejelovgivningen, og kan medføre opsigelse af lejemålet. Forud for dette udsendes en skriftlig henstilling og varsling med en tidsfrist til at udbedre det påtalte.

Dyr i afdelingen

Den enkelte boligafdeling kan på et afdelingsmøde beslutte regler om hvilke dyr, der kan holdes i afdelingen. Disse beslutninger kan du se i husordenen.

Uanset hvad der står husordenen, er det kun tilladt at holde dyr, hvis de ikke er til gene for afdelingens beboere (f.eks. larm, lugt) eller til skade for ejendommen (f.eks. afføring).  

I husordenen kan der være nærmere betingelser om de forskellige dyr f.eks. om antal, race, størrelse eller krav om sterilisation.

Generelt

Dyrets ejer er ansvarlig for:

 • At dyret passes på god og forsvarlig vis
 • At dyret ikke er til gene for de andre beboere i dagligdagen
 • De skader, som dyret evt. forvolder, uanset grunden til hændelsen

Der er forskellige kategorier af dyr:

Hund og kat

Du må som udgangspunkt ikke holde hund eller kat, med mindre det fremgår af afdelingens husorden.

Du må generelt ikke have kamphunde i Boligselskabet Sjælland. Hundeloven skal under alle omstændigheder følges, hvilket bl.a. indebærer, at der er 13 forbudte hunderacer og at en hund skal være ansvarsforsikret, være mærket og have halsbånd på og at ejeren skal have den i snor eller under fuld kontrol.

Under Søg Bolig kan du søge efter boligafdelinger, hvor man gerne må have hund og/eller kat.

Servicedyr

Servicedyr er specialtrænede dyr, der udfører en funktion for en beboer eller gæst i afdelingen. Servicedyr er som udgangspunkt altid tilladt, så længe det kan dokumenteres at dyret er et specialtrænet servicedyr. Det er typisk førerhunde for blinde eller hunde, der er trænet til at hjælpe epileptikere eller psykisk syge. Et servicedyr tæller ikke med i, hvor mange dyr beboeren ellers må have i sin bolig.

Husdyr, f.eks. hest, ko, ged, får, gris, brevdue og høne

Husdyr er dyr, der primært holdes i produktionsøjemed. Det er ikke tilladt at holde husdyr, med mindre det er specifikt tilladt i afdelingens husorden. Hvis det f.eks. er tilladt at holde høns, skal kommunens eventuelle regler om hønsehold også overholdes.

Mindre kæledyr, f.eks. gnavere, stuefugle og akvariefisk

Kæledyr holdes primært for at give ejeren selskab. Det kan f.eks. være undulater, hamstere eller kaniner, der ikke er til produktionsformål. De er som udgangspunkt tilladt at holde, med mindre husordenen forbyder det. 

Hvis du ønsker at anskaffe dig et kæledyr og du er usikker på, om det er tilladt, så anbefaler vi at du kontakter områdekontoret, før du anskaffer dyret. 

Særlige dyr, f.eks. slanger, koala, rovdyr, hovdyr, skildpadder, øgler, edderkopper

Der er er en lang række særlige eller eksotiske dyr, som er forbudt for private at holde i Danmark. De må naturligvis ikke holdes i nogen boligafdelinger. 

Det drejer sig om en lang række slanger, skorpioner, varaner, edderkopper, skildpadder, rovdyr og for alle elefanter, sæler m.fl. Du kan se listen over forbudte og tilladte dyr i Bekendtgørelse om forbud om privates hold af særlige dyr.

Hvis du ønsker at holde et at de tilladte særlige/eksotisk dyr, skal du ansøge skriftligt om det, før du anskaffer dyret. Dette gælder uanset om du selv opfatter dyret som en art kæledyr. 

Hvis der er tale om et et dyr, som er helt usædvanligt at holde i beboelseslejemål eller som kan fremkalde frygt, vil vi normalt ikke give tilladelse - eller vi kan stille krav om særlige forholdsregler, du skal overholde.

Denne side er opdateret 21/10-2022 af Kunder & kommunikation