Beboerne overtog flere opgaver i afdelingen

Idé 

Der kan spares penge på huslejen, hvis beboerne overtager nogle af opgaverne selv.

I Læhegnet kan de klare rigtig mange opgaver selv.

Hvad gjorde vi?

I afdelingen Læhegnet i Jyllinge er de rigtig gode til at gøre tingene selv.

Vi gør alt selv, siger Dorthe Remmer afdelingsformand i Læhegnet. Vi slår græs, rydder sne, beskærer buske, maler, og lige nu er vi ved at bygge et indhak til vores skraldecontainere. Afdelingsbestyrelsen tog initiativ til at klare opgaverne selv, da de synes de brugte for mange penge på opgaver, som de selv kunne løse.

Organisering

Det er organiseret under afdelingsbestyrelsen, der indkalder til arbejdsdage og melder opgaverne ud. Afdelingsbestyrelsen melder tidligt datoerne ud, så beboerne kan få de cirka 4 arbejdsdage i kalenderen med det samme. Det er ikke alle der kan deltage på dagen, men så melder de ind hvilke opgaver de har taget. En typisk arbejdsdag starter med, at vi mødes kl. 10 og så knokles der igennem med indlagt kaffe og kagepause kl. 11. Det afsluttes med en frokost kl. 13, hvor spændingen omkring menuen altid er det store samtaleemne.

Beboerinddragelse

Der blev brugt noget tid i starten med at banke på alle døre og invitere beboerne med og fortælle dem, hvorfor vi gjorde det. Det er også vigtigt at fortælle beboerne, at alle kan byde ind med det de kan. Nogle bidrager med at lave kaffe, andre kan svinge en kost. Det vigtige er, at alle er velkomne og kan deltage på deres eget niveau. Det er noget beboerne ser frem til og glæder sig til, fordi det også er hyggeligt. Vi tager os godt af de frivillige og husker at anerkende dem med en stor tak og god forplejning.

Fælles hygge og forplejning er vigtigt på en arbejdsdag.

Det bedste ved denne aktivitet

Man bliver så glad af det. Der er sket et skifte fra, at det var boligselskabets græsplæner – nu er det vores. Når vi går og laver ting sammen, er det også en mulighed for at få talt sammen, også om det der vækker bekymring eller undren, og vi får på den måde taget tingene i opløbet, inden det vokser sig stort eller bliver en konflikt.

Gode råd

  • Lav et årshjul
  • Brug noget tid på at banke på døre og invitere alle beboere
  • Kommuniker både med breve i postkassen, Facebook og tal sammen
  • Alle kan deltage med det, de nu kan
  • Forkæl dem, der arbejder med mad og kage
  • Husk at sige tak og få folk til at føle sig værdsat, lav fx et takkeopslag på Facebook

Denne side er opdateret 08/07-2021 af Fællesskab & trivsel