Insekterne bliver genhuset

Idé

Lav et insekthotel til gavn for biller, bier og sommerfugle. 

Ringparkens insekthotel

Hvad gjorde vi?

I Ringparken var en flot gammel Bornholmer Røn blevet syg.  I stedet for at fjerne træet fuldstændigt, blev det beskåret, så det fremstår som en skulptur. Afdelingens gartner har efterfølgende boret huller og på anden måde beskadiget barken for at lette insekternes adgang til selve træet.

Træskulpturen er således gjort til et insekthotel. Under og omkring træet er græsplænen lavet om til bed med blomster; en engblanding, som bier og sommerfugle kan lide. Der er bevaret ca. 2 m2 græsplæne, da der her bor vilde jordbier.

Organisering

Afdelingsbestyrelsen i Ringparken vil meget gerne prioritere biodiversitet, og har fået hjælp og sparring fra deres grønne teamleder og afdelingens gartner.

Beboerinddragelse

I Ringparken er der et godt samarbejde mellem bestyrelsen og de grønne medarbejdere om udviklingen af de grønne arealer.

Der er lavet flere planteprojekter med henblik på noget spiseligt for beboere og for insekter/ fugle.

Eksempler er:

  • Skrænter med engblomster til bier og sommerfugle
  • Store træer (æble, valnød, spisekastanje, røn mm.) med bi-venlige stauder plantet under
  • Krydderurtebede til glæde for beboere og insekter

Det bedste ved denne aktivitet

  • Vi får sat fokus på biodiversiteten
  • Vi kan gavne biodiversiteten på mange måder
  • Vi har været med til at passe på de vilde bier

Gode råd

  • Informer de andre beboere, så de ved hvad der foregår og hvorfor vi gør det
  • Sæt skilte op, så indsatsen bliver synligDenne side er opdateret 08/07-2021 af Fællesskab & trivsel