Lelaug skærer i budgettet

Idé

Idéen gik på at finde små konkrete opgaver i budgettet, som beboerne selv kan varetage og som kan spare på budgettet og medvirke til fællesskab og læring i boligafdelingen.

Afdelingsformand i Skademosen Martin Buchard fortæller om tilblivelsen af afdelingens lelaug.

Hvad gjorde vi?

Afdelingsbesttyrelsen i Skademosen i Trekroner gennemgik budgettet og så på de poster, hvor beboerne selv kunne løfte opgaven og dermed spare på budgettet. Bestyrelsen gik en tur med deres grønne teamleder som udpegede simple konkrete opgaver, der kunne gennemføres på en af afdelingens arbejdsdage.

Efterfølgende er der oprettet et Lelaug, som skal slå afdelingens engområder en gang om året. Det er en konkret opgave, som ligeledes kan være med til at styrke fællesskabet i afdelingen. Det er stadig i støbeskeen, men tanken er, at Lelauget skal indkøbe rigtige leer og uddannes af en instruktør. De ”udlærte” kan således lære andre beboere op. I september høstes græsset og samles sammen, og det hele afsluttes med en høstfest for alle.

Organisering

Afdelingsbestyrelsen er en slags paraply for alle afdelingens små udvalg. Bestyrelsen har det økonomiske ansvar og tager sig af de politiske beslutninger, men mange opgaver er uddelegeret i forskellige udvalg, så alle er med til at løfte i flok. 

Beboerinddragelse

Afdelingsbestyrelsen kommunikerer ud til alle.  Men de små udvalg gør, at flere kan være med til at bidrage der, hvor de har interesser. Det er altid muligt at tage ideer op på beboermøderne.

Det bedste ved denne aktivitet

Det bedste er, at vi både skaber engagement, læring og fællesskab i et.

Gode råd

  • Gør opgaven simpel og konkret
  • Vær rummelig i forhold til at beboerne har forskellige ressourcer at byde ind medDenne side er opdateret 08/07-2021 af Fællesskab & trivsel