Nyttehaver gør nytte i Æblehaven

Idé

Muligheden for at have en nyttehave skaber ekstra glæde for beboerne i en almen boligafdeling og er en god udnyttelse af fælles arealerne.

Nyttehaver i Æblehaven

Hvad gjorde vi?

I Æblehaven har man rigtig mange års erfaringer med nyttehaver.

"Nyttehaverne startede med 'Gamle Helmut og hans bestyrelse' for over 25 år siden", fortæller Miriam Modum, som selv har været medlem af afdelingsbestyrelsen siden 1996, hvor haverne allerede var etablerede. Da nyttehaverne blev etableret var det fordi, at den daværende bestyrelse syntes det kunne være hyggeligt at udnytte arealet bag ejendommen.

Der blev anlagt 15 haver, hvor beboere i Æblehaven kunne få en have mod et meget lille symbolsk beløb i kontingent, som går til fx indkøb af redskaber og gødning.

Organisering

I tidernes morgen var det under afdelingsbestyrelsen, men som medlemmerne efterhånden faldt fra blev det overgivet til én af haveejerne, som har haft opgaven siden. Afdelingsbestyrelsen er behjælpelig i forhold til assistance med referat og indkaldelse til det årlige havemøde. Æblehaven skal renoveres og i den periode bliver haverne sat stand by.

Hvis en beboer vil have en have, så kontakter man bestyrelsen, som har faste åbningstider.

Der er et årligt havemøde inden haverne går i gang., hvor der betales kontingent og hvor man drøfter planerne for det kommende år.

Beboerinddragelse

Da haverne nærmest altid har eksisteret og meget synlige, er der ikke så meget grund til at gøre yderligere reklame og man kan altid henvende sig til bestyrelsen, når de holder åbent.

Det bedste ved denne aktivitet

Beboerne er så glade for deres haver, det er en kæmpe gave, at man selv om man bor i lejlighed kan høste egne grønsager og jordbær.

Haverne skaber fællesskab familier imellem; når man arbejder side om side.

Det er bæredygtigt, i og med det er ”fra jord til bord”.

Gode råd

  • Det er vigtigt at være to om opgaven
  • Koordinér med driften
  • Fælles regler
  • Hav overblik over, hvem der har hvilken have

Denne side er opdateret 08/07-2021 af Fællesskab & trivsel