Boligselskabet som arbejdsplads

Boligselskabet Sjælland er en rummelig arbejdsplads med ca. 250 ansatte, hvor medarbejdersammensætningen er mangfoldig, og hvor vi har respekt for hinandens forskelligheder. Vores uddannelsesmæssige og faglige baggrund og forudsætninger spænder derfor bredt, hvilket gør os til en spændende arbejdsplads, hvor du vil få mange forskellige kolleger.

Vi er en arbejdsplads med fagligt og personligt kompetente medarbejdere, der alle optræder professionelt og bestræber sig på at levere en høj servicegrad over for hinanden, kunderne og vores samarbejdspartnere. Vi samarbejder på alle fronter – og på tværs af faggrænserne, hvilket er yderst inspirerende og lærerigt.

Også arbejdsmæssigt er vi ressourcebevidste, hvilket kommer til udtryk ved, at vi konstant forsøger at optimere vores indsats og sikre at arbejdsopgaver og arbejdsgange er effektive og hensigtsmæssige - dette gør vi ud fra leantankegangen, der er implementeret i hele organisationen. Derfor er det også vigtigt, at vi har en medarbejderstab, der er engagerede, da deres indstilling og motivation er alt afgørende for måden, vi driver forretning på.

Medarbejderne kan i princippet opdeles i tre grupper: 

  • ejendomsfunktionærer og anlægsgartnere
  • administrativt personale
  • ledelsen

Læs mere om vores forskellige afdelinger og se et organisationsdiagram

Denne side er opdateret 07/12-2017 af HR