Personaleforhold

Boligselskabet Sjælland er en rummelig arbejdsplads, hvor medarbejdersammensætningen er mangfoldig, og hvor vi har respekt for hinandens forskelligheder. Vores uddannelsesmæssige og faglige baggrund og forudsætninger spænder derfor bredt, hvilket gør os til en spændende arbejdsplads, hvor du vil få mange forskellige kolleger.

Vi har en arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på, at vi taler med hinanden og ikke om hinanden, og hvor vi samarbejder på alle fronter – og på tværs af faggrænserne, hvilket er yderst inspirerende og lærerigt. Vi er en arbejdsplads med fagligt og personligt kompetente medarbejdere, der alle optræder professionelt og bestræber sig på at levere en høj servicegrad over for hinanden, kunderne og vores samarbejdspartnere.

Også arbejdsmæssigt er vi ressourcebevidste, hvilket kommer til udtryk ved, at vi konstant optimerer vores indsats og sikrer at arbejdsopgaver og arbejdsgange er effektive og hensigtsmæssige. Derfor er det også vigtigt, at vi har en medarbejderstab, der er engagerede, da deres indstilling og motivation er alt afgørende for måden, vi driver forretning på.

Medarbejderne kan i princippet opdeles i tre grupper:

 • ejendomsfunktionærer
 • administrativt personale
 • ledelsen

Ejendomsfunktionærerne beskæftiger sig med drift og vedligeholdelse af grønne områder herunder affaldshåndtering, sæsonbestemt arbejde som snerydning og ukrudstbekæmpelse.

Det administrative personale omfatter afdelinger som Byggeri, Intern Service, IT, Kommunikation, Sekretariatet, Boligsøgning, Udlejning, Afdelingsservice, Økonomi, Drift og HR.

Boligsøgning besvarer personlige, telefoniske og skriftlige henvendelser vedrørende ventelister, opnotering, vaskekort og serviceforespørgsler i øvrigt.

Udlejning sender tilbudsbreve til potentielle nye lejere, udfærdiger lejekontrakter, opkræver husleje, rykker for betaling, modtager opsigelser af lejemål, udarbejder flytteafregninger m.m.

Byggeri løser opgaven inden for projektledelse, byggeledelse, fagtilsyn, bygherrerådgivning, teknisk rådgivning og sager omkring beboernes råderet. Afdelingen beskæftiger medarbejdere med en uddannelsesmæssig baggrund som:

 • ingeniør
 • bygningskonstruktør
 • arkitekt
 • teknisk assistent

Personale- & ansættelsesforhold

I Boligselskabet Sjælland ved vi, at en række faktorer påvirker medarbejdernes arbejdsglæde, engagement og velbefindende – og dermed deres trivsel og motivation. Som følge heraf og for at sikre, at vi opleves som en attraktiv arbejdsplads, har vi valgt at tilbyde vores medarbejdere en række goder og vilkår, der kan være medvirkende til, at medarbejderne oplever en større tilfredshed i ansættelsesforholdet.

Attraktive ansættelsesforhold 

For langt de fleste medarbejdergrupper foreligger der overenskomster, som er indgået mellem BL og en række fagforbund, der regulerer ansættelsesforholdene herunder attraktive pensionsordninger samt ferieforhold. Du kan se de gældende overenskomster på BL’s hjemmeside

Hospitalsforsikring 

Medarbejderne i Boligselskabet Sjælland er omfattet af en hospitalsforsikring. Den giver en ulykkes- eller sygdomsramt medarbejder mulighed for en hurtig behandling uden om de offentlige sygehuses ventelister.

Opskrivning 

Som medarbejder har du mulighed for uden beregning at blive skrevet op til en bolig i alle selskaber. Dog er denne opskrivning skattepligtig, hvorfor vi har pligt til at indberette oplysningerne til SKAT. I det tilfælde hvor en medarbejder fratræder, vil ordningen bortfalde.

Det sociale liv

Som medarbejder i Boligselskabet Sjælland har du rig mulighed for også at se dine kolleger efter endt arbejdstid. Vi har nemlig en aktiv personaleforening, der koordinerer og planlægger forskellige arrangementer herunder:

 • Sommerfest
 • Kulturelle oplevelser
 • Spændende smagninger af fx. gin, rom, vin og champagne
 • Lækre mad-oplevelser
 • ...Og meget andet...

Ejendomsfunktionærerne har desuden mulighed for at mødes i Ejendomsfunktionærernes Klub, mens de medarbejdere, der er omfattet af HK-overenskomsten har mulighed for at være medlem af HK Klubben, hvor der ligeledes planlægges arrangementer af social karakter.

Denne side er opdateret 12/08-2019 af HR