Status på renoveringen i Karlemoseparken

Karlemoseparken

08/04/2022, skrevet af hovedkontoret

Vi venter på svar fra kommunen

Før vi kan renovere, rive ned og bygge nyt, skal vi have det godkendt i en lokalplan hos kommunen.

Vi er ved at færdiggøre et oplæg til en ny lokalplan, som Køge Kommune skal behandle, sende i offentlig høring og til slut godkende, før vi kan komme videre.

Det tager tid.

Kommunen skal vurdere, om vores oplæg stemmer overens med byggelov, klimamål, det generelle bybillede, interessenters mål og så videre.

Når kommunen engang godkender den nye lokalplan, går sagen videre til Bolig og Plan Styrelsen, som også skal godkende den.

Sådan har vi prøvet at sætte skub i tingene

Vi har forsøgt at indhente principielle godkendelser hos kommunen og i styrelsen, så sagen ikke skal frem og tilbage helt så mange gange. Det blev desværre afvist.

Vi har også undersøgt, om rådgiveren kunne gå i gang med renoveringsdelen allerede nu. Men da processer og økonomi hænger sammen, er det ikke muligt.

Pointen er, at det er politik, og politik tager lang tid.

Til gengæld bliver resultatet, at alle involverede bakker op om projektet. Så kan der ikke pludselig komme nogen og beslutte noget helt andet.

Tidsplan

Hvis alt går, som det skal, regner vi med at få godkendt en ny lokalplan til efteråret 2022.

Se den opdaterede tidsplan her:
bosj.dk/reno-karlemose
(find ’aktuelt’, og klik på ’tidsplan’)

Med venlig hilsen

PERNILLE KINNUNEN
Projektleder
Byggeri

Renovering