Status på renoveringen i Karlemoseparken

Karlemoseparken

20/12/2022, skrevet af hovedkontoret

Ingen problemer i jorden

I sidste nyhedsbrev skrev vi, at vi skulle have lavet nogle boreprøver i jorden.

Prøverne viser, at jordbundsforholdene er fine til at bygge nye boliger på.

Kommunens interne høring trækker ud

Planen var at gennemføre den interne høring hos kommunen senest den 14. november.

Men kommunens sagsbehandlere havde nogle spørgsmål til projektet – blandt andet
om martrikelskel og driftsaftaler. Og det skal vi have afklaret, inden vi kan sende det til
kommunens politikere.

Vores nye frist for at aflevere et færdigt oplæg til kommunen politikere er den 16. januar.

Se den opdaterede tidsplan her:

Februar-marts 2023

Politikerne i kommunen behandler forslaget:

  • Klima- og Planudvalget
  • Økonomiudvalget
  • Køge Byråd

Når byrådet har godkendt vores forslag til en ny lokalplan, kommer det ud i offentlig høring.
Her kan alle borgere byde ind, hvis de har en holdning til forslaget.

Der bliver sendt noget materiale ud, som alle kan læse. Og kommunen inviterer til et
borgermøde.

Sensommer 2023

Færdiggørelse af lokalplanen.

Kommunens interne høring, politikernes behandling og den offentlige høring – det hele
bliver behandlet her.

Efterår 2023

Kommunen laver den endelige vedtagelse.

  • Klima- og Planudvalget
  • Økonomiudvalget
  • Køge Byråd

Først derefter ved vi, hvad der skal ske i Karlemoseparken.

God jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

Pernille Kinnunen
Projektleder
Byggeri

Renovering