Status på renoveringen i Karlemoseparken

Karlemoseparken

21/09/2022, skrevet af hovedkontoret

Sådan får vi godkendt lokalplanen

Inden vi kan få lov til at bygge, skal kommunen godkende vores forslag til en ny lokalplan.

Vi arbejder på højtryk på at få forslaget færdigt, så vi kan sende det til Køge Kommune i slut-september/start-oktober.

Her er planen indtil videre.

September 2022

Vi undersøger jorden, vi skal bygge på. Der bliver boret huller, og vi finder ud af, hvordan vi bedst planlægger ting som nedrivning, byggeri og regnvandshåndtering.

Arbejdet sker i uge 38 og måske i 39 kl. 07:00-15:00.

På tegningen nederst i nyhedsbrevet kan du se, hvor der skal bores.

Oktober 2022

Køge Kommunes sagsbehandlere laver det, der hedder en intern høring.

Her kan de ansatte i kommunens afdelinger komme med indsigelser og forslag – fx til hvordan man håndterer spildevand og affald, og om forslaget lever op til deres bygningsregelementer.

November 2022

Fristen for kommunens interne høring er d. 14. november 2022.

December 2022

Politikerne i kommunen behandler forslaget:

 • 1. december 2022: Klima- og Planudvalget
 • 13. december 2022: Økonomiudvalget
 • 20. december 2022: Køge Byråd

Januar 2022 – februar 2023

Offentlig høring – her kan alle borgere byde ind, hvis de har en holdning til forslaget.

Der bliver der sendt noget materiale ud, som alle kan læse. Og kommunen inviterer til et borgermøde.

Februar-marts 2023

Færdiggørelse af lokalplanen.

Kommunens interne høring, politikernes behandling og den offentlige høring – det hele bliver behandlet her.

Fristen er den 6. marts 2023.

Marts-maj 2023

Endelig vedtagelse: Forslaget bliver officielt vedtaget:

 • 23. marts 2023: Klima- og Planudvalget
  (alternativt d. 4. maj)
 • 18. april 2023: Økonomiudvalget
  (alternativt den 16. maj)
 • 2. maj 2023: Køge Byråd
  (alternativt den 30. maj)

Det bliver muligvis lidt presset at nå de politiske behandlinger i marts. Derfor står maj som alternativ. Men lad os nu se.

30. maj 2023

Her bør lokalplanen kunne blive endeligt vedtaget.

Først derefter ved vi, hvad der skal ske i Karlemoseparken.

Boringer i uge 38 og 39

Du vil opleve boringer med borerig i området kl. 07:00-15:00.

Se billedet: De blå mærker på tegningen er 10 meter, de sorte er 8 meter, og det røde er 6 meter.

Med venlig hilsen

Pernille Kinnunen
Projektleder
Byggeri

Renovering