Ændring i boligen

Karlemoseparken

Der er ikke et råderetskatalog i denne afdeling

Der er ikke et råderetskatalog i denne boligafdeling. Du kan som beboer søge om alle typer af udendørs ændringer. Boligselskabet vil så træffe en administrativ beslutning om hvorvidt du får tilladelse - og på hvilke vilkår.

Opdateret 25/02/2020

Sådan fungerer råderet og installationsret

Du kan lave ændringer i og udenfor din bolig. Du skal dog have tilladelse før du går igang: 

Hvis du har lavet ændringer i boligen, mens du har boet der, skal du selv fjerne/genoprette dette igen, med mindre du på forhånd har søgt om tilladelse og fået skriftlig besked om, at ændringen ikke skal reetableres ved fraflytning.

Særligt om ændringer udendørs

I mange boligafdelinger har beboerne vedtaget et råderetskatalog. Det finder du øverst på denne side. Kataloget beskriver hvilke udendørs ændringer, du som beboer kan søge om tilladelse til. 

Hvis der er ting, du mener der mangler eller burde ændres i råderetskataloget, så stil forslag til næste afdelingsmøde.

Opdateret 31/05/2021