Vedligeholdelse

Karlemoseparken

Sådan er boligen, når du flytter ind

Boligen er en genbrugsbolig, når du flytter ind. Det vil sige, at lofter og vægge er nymalede. Men mange andre bygningsdele som f.eks. skabe kan sagtens være slidte, så længe de fungerer. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 14 dage fra overtagelsesdatoen, før du kan flytte ind. Det skyldes, at vi sætter de relevante dele af boligen i stand, når den nuværende lejer flytter. 

I en tidsbegrænset bolig vil du ikke opleve, at den er nymalet, når du flytter ind. Hvis den tidligere beboer har misligholdt dele af boligen (f.eks. gennemslidt gulvlak, ødelagt dør, misfarvede vægge efter rygning), bliver dette dog udbedret på hendes eller hans regning.

Mens du bor i boligen: Husk vedligeholdelse

Du skal selv vedligeholde din bolig, mens du bor der. Der er dog også nogle vedligeholdelsesopgaver, som boligselskabet tager sig af.

Øverst på denne side finder du denne boligafdelings vedligeholdelsesreglement. Her kan du læse, hvordan du vedligeholder din bolig.

Husk især:

  • Lakér gulvet, før lakken er slidt igennem 
    Ellers kan det blive dyrt, når du flytter. I enkelte afdelinger skal gulvet ikke lakeres, men behandles på anden måde. Det kan du se i vedligeholdelsesreglementet.

Sørg for ikke at misligholde boligen. Det kunne f.eks. være:

  • Kradsemærke fra husdyr på gulv, karm og dør
  • Tilkalket armatur og brusekabine
  • Klistermærke på dør
  • Brandmærke på køkkenbord
  • Misfarvede vægge efter rygning
  • Manglende rengøring
  • Vægmaling på træfodpanel, gulv, el-kontakt m.v.

Når du skal flytte

Inden du afleverer nøglerne, skal du gøre grundigt rent i boligen. Du skal også udbedre det, hvis du har misligholdt boligen (ikke overholdt vedligeholdelsesreglementet). Ellers skal du selv betale vores udgifter til at få gjort disse ting.

Når din nøgle er afleveret, står vi for at istandsætte boligen, så den er klar til den nye beboer. Lofter og vægge vil blive malet. Vi betaler for istandsættelsen, hvis du har boet her mere end 8 år og 4 måneder. Hvis du flytter tidligere, skal du selv betale en del af beløbet (afhængig af hvor længe du har boet der).

Du har også mulighed for selv at istandsætte boligen, og dermed spare arbejdslønnen. Men sørg for at gøre det håndværksmæssigt korrekt og overhold, hvad der står i vedligeholdelsesreglementet. Efterlad hellere borehuller i væggene end at spartle dem forkert.

Afdelingen har A-ordning

Den måde vedligeholdelsen i denne afdeling fungerer på, kaldes i lovgivningen for ’A-ordning’.

 

Opdateret 19/11/2020