Renovering

SENESTE NYT

SPØRGSMÅL & SVAR

Alle spørgsmål og svar

Spørg Pernille og Giovanna


Pernille
Byggeri

Giovanna
Genhusning

Projektfaser og dokumenter

OM PROJEKTET

Karlemoseparken står overfor en stor renovering. Der er lagt op til, at renoveringen kommer til at bestå af:

  • Tag- og facaderenovering
  • Altaner og opgange
  • Renovering af tekniske installationer
  • Renovering af badeværelser
  • Etablering af tilgængelighedsboliger
  • Tryghedsskabende initiativer som fx bedre belysning på udearealerne

Læs mere om projektet:

Nye boliger

Samtidig kan der blive bygget nye boliger som en del af renoveringen. De nye boliger vil dels tilføre Karlemoseparken nye, moderne lejligheder og dels tilføre nye, attraktive gårdrum.

Tidsplan

Der er afholdt urafstemning om renoveringen blandt beboerne i juni 2021. Der går ca. 2-3 år før selve renoveringen kan gå i gang.

Husleje

I har vedtaget forslag 1, som medfører en huslejenedsættelse på i gennemsnit 69 kr./kvm/år.