Renovering

SENESTE NYT

SPØRGSMÅL & SVAR

Alle spørgsmål og svar

Spørg Pernille og Sanne


Pernille
Byggeri

Sanne
Genhusning

Projektfaser og dokumenter

OM PROJEKTET

Karlemoseparken står overfor en stor renovering. Der er lagt op til, at renoveringen kommer til at bestå af:

  • Tag- og facaderenovering
  • Altaner og opgange
  • Renovering af tekniske installationer
  • Renovering af badeværelser
  • Etablering af tilgængelighedsboliger
  • Boligsammenlægninger
  • Tryghedsskabende initiativer som fx bedre belysning på udearealerne

Nye boliger

Samtidig er der ved at blive udarbejdet et forslag om at bygge nye boliger som en del af renoveringen. De nye boliger vil dels tilføre Karlemoseparken nye, moderne lejligheder og dels tilføre nye, attraktive gårdrum.

Tidsplan

Det forventes, at den endelige renoveringsplan bliver fremlagt i 2021. Herefter går der 1-2 år før selve renoveringen kan gå i gang.

Husleje

Vi kender først en evt. huslejestigning, når planerne er klar til at beboerne skal tage stilling til dem.