Vil du klage over noget?

Start med dialog

Det er vigtigt at have dialog - også når tingene ikke går, som de skal. Hvis du oplever, at naboen opfører sig uansvarligt, eller at boligselskabet har begået en fejl, så sørg i første omgang for at tage en snak med den eller de personer, som er ansvarlige for det, du er utilfreds med. 

Din klage skal være skriftlig

Brug formularerne nedenfor, hvis du vil indgive en klage til os. Beskrive så præcist som muligt, hvad du vil klage over. Vedhæft også gerne billeder eller anden dokumentation.

Vælg den rigtige type klage:

 • Klage over en anden beboers adfærd 
  Hvis du mener en af de andre beboere i afdelingen ikke overholder reglerne i jeres husorden, så prøv først at tage en snak om det. Hvis det ikke afhjælper problemet, kan du bruge klageformularen vedr. beboeradfærd
 • Klage over forbrugsregnskab
  Hvis du ikke er enig i det forbrugsregnskab, du har modtaget, kan du sende en indsigelse senest 6 uger efter, at du har modtaget regnskabet. Brug klageformularen vedr. forbrugsregnskab.
 • Klage over ind- eller fraflytning
  Er du utilfreds med din indflytning, eller har du modtaget en flytteafregning, som du ikke kan godkende - eller har du andre klager i forbindelse med din flytning - bruger du klageformularen vedr. flytning.
 • Andre klager
  Hvis din klage ikke handler om de tre punkter ovenfor, bedes du bruge vores klageformular vedr. andre emner. Også her bedes du i første omgang starte med dialog med den medarbejder eller det kontor, hvis service ikke lever op til dine forventninger.

Denne side er opdateret 31/01-2019 af Kommunikation