Beboerdemokrati

Nøddeparken

Beboerdemokrati i afdelingen og selskabet

I Boligselskabet Sjælland og den enkelte boligafdeling træffes de fleste beslutninger af beboerne eller deres repræsentanter, og vi er styret indenfor rammerne i lov om almene boliger.

Den enkelte boligafdeling er reguleret af selskabets vedtægter og har ikke egne vedtægter. Dog kan afdelingen vedtage en forretningsorden, der præciserer hvordan beboerne har valgt at styre afdelingen indenfor vedtægternes grænser.

I dokumentet 'Valginfo' ovenfor kan du se hvilke beslutninger, afdelingen selv har truffet om sin styring indenfor vedtægternes rammer.

Du kan læse mere om beboerdemokratiet her; f.eks. om hvordan afdelingsmøderne fungerer.

Opdateret 10/07/2019

Få inspiration til bæredygtige fællesskaber

Få gode idéer til tiltag og aktiviteter med inspirationskataloget "Inspiration til bæredygtige fællesskaber” i din boligafdeling.

Opdateret 08/07/2021