Snerydning

Nøddeparken

Snerydning

Når det sner, træder vores sneberedskab til. Vores sneberedskab skal forhindre glatføre hurtigst muligt efter snefald. Vi får vi saltet og ryddet sne af en ekstern partner. 

Sneberedskabet medfører, at vi salter ved frostvejr, og når temperaturen er så lav, at veje og stier vil fryse til. 

Ofte salter vi inden snefald, men rydder først sneen, når der er faldet 2 cm. Vær opmærksom på, at jerntrapper som udgangspunkt ikke bliver ryddet.

Sneberedskabet kører hele døgnet for at sikre, at der er farbart i disse tidsrum:

  • Hverdage: kl. 7- 22
  • Weekender og helligdage: kl. 8 – 22

Indmeld fejl om snerydning

Hvad skal jeg gøre som beboer i tæt/lav bebyggelse?

Du har selv ansvaret for at rydde sne foran din hoveddør og på det det stykke havegang, der er tilknyttet dit lejemål. Hvis du har svært ved selv at få ryddet sne, er det en god idé at lave en aftale med en af naboerne, så vedkommende kan gøre det for dig.

Opdateret 02/11/2023