Sankt Hans i Roskilde

Boligselskabet Sjælland bliver som den eneste almene boligorganisation en del af den store helhedsplan for Sankt Hans området i Roskilde. Her vil opstå et nyt og attraktivt byområde med boliger, erhverv og offentlige og kulturelle aktiviteter.

Vi skal ombygge to af områdets historiske bygninger - Østerhus og Sønderhus, til ca. 80 attraktive boliger i varierende størrelse, hvor fællesskab bliver omdrejningspunktet. Den nye boligafdeling kommer til at hedde Sankt Hans.

Vi går i gang med byggearbejdet i forår 2024 og forventer indflytning i efteråret 2025.

Byggeriet

Bygningerne Østerhus og Sønderhus er bevaringsværdige udvendigt. Selvom bygningerne ikke er bevaringsværdige indvendigt, omdanner vi bygningerne med respekt for det originale. Vi anvender bygningernes nuværende indretning i så høj grad som mulig ud fra en bæredygtigheds tankegang. Det betyder, at vi ikke skal bruge energi og ressourcer på at rive en masse ned for at bygge det op igen.

Ud fra samme bæredygtighedstankegang vælger vi at bevare de eksisterende vinduer og renovere dem, i stedet for at skifte dem ud med nye.

Boligerne

Der kommer ca. 80 boliger i alt fordelt i de to huse. Projektet er stadig i gang med at blive tegnet og planlagt, så antallet af boliger og boligernes størrelse og udformning kan ændre sig.

Østerhus

Østerhus kommer til at bestå af ca. 52 almindelige boliger på mellem 45 mog 115 minklusiv fællesarealer. I Østerhus kommer der fokus på fællesskab, blandt andet med ét fællesrum på 80 m2, som alle boliger får adgang til. Fællesrummet har tidligere fungeret som vinterstue. Vinterstuen ligger i den sydvendte gavl i Østerhus. Derudover bliver det muligt at etablere hobbyrum i bygningens kælder.

Boligerne bliver lejet ud efter ventelisten. Plantegninger for Østerhus kommer senere.

Sønderhus

Sønderhus kommer til at blive et bofællesskab med ca. 28 boliger på mellem 45 m2 og 111 minklusiv fællesarealer. Her bliver der både mulighed for at etablere fællesskaber på hver etage og ét samlet fællesskab for beboerne i Sønderhus.

I Sønderhus bliver det muligt at gå direkte fra sin private bolig og ud til fællesarealerne via den etage man bor på.

Boligerne bliver udlejet efter fleksible kriterier, det betyder at du skal opfylde nogle krav for at få en bolig. De fleksible kriterier er for at skabe det bedste bofællesskab i dialog med ansøgerne, og at den proces fortæller vi mere om senere.

Se film om den nye boligafdeling

Lokalområdet

Vi er en del af en stor plan for Sankt Hans området, hvor der de kommende 10 år vil blive skabt 35.000 m2 nye boliger båder ejerboliger, private lejeboliger og os som almen udlejer. Her kommer både nybyggeri og omdannelse af eksisterende bygninger.

De grønne oaser og landskabet med de åbne arealer i området bevares, og vil ligesom i dag være tilgængelig for alle, så man fortsat kan opleve naturen i området.

Tanken er også at bevare nogle af områdets ikoniske bygninger som fx kurhuset og varmecentralen, som skal bruges til erhverv.

Området ligger i den vestlige del af Roskilde tæt på fjorden ca. 2,5 km fra centrum.

Læs mere om tankerne for området på Roskilde kommunes hjemmeside.

Skriv dig op til en bolig i Sankt Hans

Det er endnu ikke muligt at skrive sig op til boligerne i boligafdelingen Sankt Hans. Se hvordan du får besked, når ventelisten åbner.