1/9-2023 Nyhed til alle

40 år i boligselskabet: Hurra for Helle Schøndorff

I dag fejrede vi en flittig kollega, der har været i selskabet siden 1983. Her får du lidt historier om vores allesammens Helle.

En hyggelig brunch i godt selskab

Helle begyndte sin karriere hos os med en håndskrevet og snorlige ansøgning. Kun 17 år gammel og endnu ikke myndig skulle mor skrive under på kontrakten – eller ”erklæring fra læremester,” som det hed dengang.

Gennem indtil videre 40 år i boligselskabet har Helle været med gennem alt fra håndskrevne regnskaber og computere, der fyldte en hel kælder til moderne robotter, som automatisk holder styr på tallene. Og som hendes chef Anders nævnte i sin tale, så går Helle altid forrest i forandringerne.  

Medalje til jubilaren

I kongehuset har man tradition for at give medaljer til offentligt ansatte for 40 års tro tjeneste. Og selvom Boligselskabet Sjælland løfter flere opgaver i samarbejde med det offentlige, er vi ikke en offentlig virksomhed, så Dronningens Fortjenstmedalje blev der ikke noget af.

Det skulle dog ikke holde direktøren tilbage for belønne Helle på formel vis. Hun fik overrakt en fin rød roset og blev meldt ind i en nystartede ”orden”, der efter et af Helles arbejdsområder blev kaldt ”huslejeordnen”.

”Jeg vil kun tale med Helle”

Engang for tyve års tid siden, da Helle arbejdede i udlejningen, havde hun en rolle som boligselskabets direkte kontakt til forskellige boligafdelinger.

I Karlemoseparken i Køge hed formanden Arne – en dygtig og vistnok ret skrap formand. Dengang havde bestyrelserne flere roller, end de har i dag. Det var blandt andet Arnes opgave at styre ventelisterne for bilejemål, så hvis en beboer ville leje et kælderrum eller en garage, så foregik det gennem ham. Og når Arne skulle have fat på boligselskabet, så var Helle altså hans faste kontakt.

Arne ville kun tale med Helle – også da hun senere skiftede stilling fra udlejning til selskabsøkonomi og havde fået helt nye ansvarsområder. En kollega overtog så Helles gamle rolle som Arnes faste kontakt, men det tog noget tid at få overbevist manden om, at der nu var en anden og lige så kompetent medarbejder til at hjælpe ham.

Historien vidner om en høj troværdighed. Helle er nemlig en kollega, man altid kan regne med.

En god kollega

Helle er altid meget hjælpsom. Ringer eller skriver man til hende for at få hjælp til noget om fx økonomi eller husleje, så får man svar hurtigt og præcist.

Hun er ikke blandt dem, der råber højest. Men når hun har noget på hjerte, så lytter man efter.

Helle er også altid med, hvor det er sjovt. Som medarbejder i boligselskabet kan man ofte finde hende til arrangementer i personaleforeningen – gerne den slags, hvor der er noget godt at spise og drikke. 

Tillykke til Helle og til Boligselskabet Sjælland for 40 gode år!

Vi glæder os til 50-års jubilæet 😊

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation