9/12-2020 Nyhed til alle

95.000 kr. til populær beboercafé i Roskilde

Advisory Board for Socialøkonomi I Roskilde Kommune har bevilget 95.000 kr. til Beboercaféen i Æblehaven og Rønnebærparken.

Beboercaféen har i mange år fungeret som et socialt samlingssted for omkring 50 beboere, der dagligt besøger den populære café, som hele tiden tiltrækker nye beboere. De mange brugere nyder godt af hyggen og den gode mad, som cafélederen og de 10 frivillige dagligt sørger for i morgentimerne og frokosten.

Fra boligsocial succes til en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed

Under overskriften ”Fra boligsocial succes til en bæredygtig SØV” har projektet til hensigt at kortlægge udviklingsmulighederne for Beboercaféen med henblik på at omdanne stedet fra at være et boligsocialt succesprojekt til en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed.

Udviklingschef Francisco Ortega udtaler:

"Vi er stolte over, at Roskilde Kommune har imødekommet vores projektansøgning, og at de også kan se perspektiverne i, at vi arbejder målrettet på at forankre Beboercaféen som et fast tilbud til de mange brugere. Der er et behov for Beboercaféen, og med strategiens fokus på ensomhed er bevillingen en vigtig brik i vores ønske om at tage socialt ansvar. Corona-krisen har blot understreget vigtigheden af Beboercaféen i en svær tid. Afdelingsbestyrelserne har stor andel i succesen ved gennem årene at gøre det muligt for cafélederen og de frivillige at udvikle Beboercaféen til en succes, der gør at vi i dag kan undersøge  mulighederne for at omdanne stedet til et permanent tilbud til de mange brugere”.

Beboercaféen har også erfaringer med at tage et samfundsansvar ved at lade borgere på kanten af arbejdsmarkedet indgå i driften, og med midlerne fra Roskilde Kommune vil det være muligt at videreudvikle det arbejde.

Projektet løber i perioden frem til juli 2021.

Fakta

En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der både tjener penge på almindelige markedsvilkår og skaber positiv social forandring for samfundet.

Se mere om Beboercaféen

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation