28/11-2019 Nyhed til alle

Se billederne: Årets Co-conference

Den årlige Co-conference handler om at skabe nye bæredygtige løsninger. I år vandt to løsninger, der skal give mindre affald.

  Foto: Jonas B. Whitehorn

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og Roskildes borgmester Tomas Breddam åbnede årets co-conference på RUC. Igen i år var salen stuvende fuld af studerende, virksomhedsledere, forskere og politikere. Bag konferencen står nemlig CORO, en Roskilde-organisation, der arbejder med at sætte virksomheder, uddannelser og organisationer sammen på nye måder for at finde løsninger indenfor bæredygtighed.

Borgmester Tomas Breddam var med til at åbne konferencen. Han talte om besøget af boligministeren forleden som eksempel med besøget til Skademosen og samarbejdet mellem Boligselskabet Sjælland og INSP. Begge dele er eksempler på konkret arbejde med bæredygtighed i Roskilde, mener han.

Op til konferencen har en række teams arbejdet med forslag, og boligselskabets klima- og energiekspert Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt kunne derfor udpege to vindere, der har arbejdet med at reducere mængden af husholdingsaffald og øge genanvendelsen.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og COROs leder Karolina Osipowska talte om, hvordan man skaber bæredygtige løsninger sammen med virksomhederne.

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt udpegede to vindere, der har arbejdet med at reducere affaldsmængderne fra boligområderne og få sorteret og genanvendt mere.

Det ene vinderteam er studerende fra DTU, der har arbejdet med såkaldt nudging ved at fortælle hvad genanvendt affald kan blive til. For eksempel bidrager hver dansker årligt med aluminium til et helt cykelstel i metalsorteringen.

Peter Lund Madsen fortalte, hvorfor vi som mennesker godt kan se at handling er nødvendig, men alligevel ikke reagerer. "Vi bliver ikke bange nok", sagde han.


Se billederne

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation