28/8-2019 Nyhed til alle

Boligområde renoveres for 750 mio. kr.

Boligselskabet Sjælland har underskrevet kontrakt med NCC om en omfattende renovering af Rønnebærparken og Æblehaven for i alt 750. mio. kr.

Boligselskabet Sjælland har underskrevet kontrakt med NCC om renovering af Rønnebærparken og Æblehaven i Roskilde Vest. Opgaven har en estimeret værdi af 750 mio. kr. og vil give de enkelte boliger og boligområdet et betydeligt løft. Fra venstre ses direktør for renovering i NCC Dennis Nielsen, adm. direktør for Boligselskabet Sjælland, Bo Jørgensen og områdedirektør i NCC Renovering Niels Engberg. Foto: Lindskov  

De to boligafdelinger Rønnebærparken og Æblehaven, der ligger i Roskilde Vest og hører under Boligselskabet Sjælland, har i en årrække trængt til en kærlig hånd. Efter mange års arbejde er den demokratiske proces overstået, og de to boligafdelinger med i alt 810 boliger og cirka 1.500 beboere skal nu ombygges og renoveres for 750 mio. kr.

Renoveringsprojektet er støttet af Landsbyggefonden og indebærer ombygning og sammenlægning af 291 eksisterende boliger til 207 tilgængelige boliger, mens der på ti af de eksisterende blokke opføres 71 nye tagboliger. Herudover får begge boligafdelinger ny facade, vinduer, døre og afløbsinstallationer.

"Vi er utroligt glade for, renoveringsprojektet nu er klar til at blive realiseret. Renoveringen giver de enkelte boliger og området et tiltrængt løft og gør begge boligafdelinger mere attraktive at bosætte sig i, og samtidig gør vi det muligt for alle at bosætte sig i boligområdet. De fleste mennesker oplever gennem livet forskellige situationer, hvor de fysiske omgivelser kræver mere – fx hvis man er handicappet, svagt gående eller har barnevogn. Ambitionen er, at vi har plads til alle, og de nye, tidssvarende boliger imødekommer dette behov", fortæller administrerende direktør i Boligselskabet Sjælland, Bo Jørgensen.

Understøtter boligpolitisk strategi

Roskildes borgmester, Tomas Breddam, glæder sig over renoveringen og ser frem til at besøge det nye boligområde, når det er klar.

"Boligselskabet Sjællands helhedsplan med renovering af det store boligområde passer fint ind i Roskilde Kommunes boligpolitiske strategi, der bl.a. går ud på, at udsatte boligområdet skal styrkes. Med renoveringen og forskønnelsen af det store boligområde bidrager Boligselskabet Sjælland derfor til både strategisk og konkret udvikling af Roskilde Kommune, der skal være en kommune for alle mennesker," siger Tomas Breddam.

Største helhedsplan

NCC vandt opgaven som totalentreprenør på den omfattende renovering, som udføres i etaper og starter i Rønnebærparken. En række af beboerne skal flytte til anden bolig, mens renoveringen står på. Disse genhuses i omkringliggende boliger, som har været reserveret til genhusning.

"Kun beboerne i de boliger, der skal sammenlægges, bliver genhuset. De andre bor fortsat i deres bolig under renoveringen, og her var det vigtigt at finde en samarbejdspartner, der tog hensyn til vores beboeres hverdag og trivsel og samtidig havde mange års erfaring med opgaver i denne størrelse", fremhæver Bo Jørgensen.

For at opnå en glidende proces gennem hele byggeriet indledes opgaven med planlagte prøveområder, der skal sikre hensyn til beboerne samt et så smidigt og effektivt byggeri for alle parter som muligt.

Regnvand styrker miljø og trivsel

Helhedsplanen, der er Boligselskabet Sjællands hidtil største, omfatter også udearealerne og nærmiljøet. I forbindelse med renoveringen får udearealerne således et løft, samtidig med at der etableres en sø, som kan opsamle det meste af regnvandet, så det forsinkes og ikke presser byens kloakker.

"Bæredygtighed er et strategisk indsatsområde hos Boligselskabet Sjælland. I forbindelse med helhedsplanen har vi derfor tænkt de grønne løsninger ind. Her er regnvand bl.a. et vigtigt element i højnelsen af beboernes trivsel. For udover at letter presset på byens kloaksystemer bidrager rislende vand også til øget trivsel. fterfølgende kan det opsamlede vand fx anvendes til vaskerier, toiletskyld eller vanding af græsplæner. På den måde kan vi være med til at spare på ressourcerne, hvilket er godt for både miljø og økonomi", oplyser Bo Jørgensen.

Renoveringen igangsættes i starten af 2020 og forventes gennemført april 2023. NCC vandt opgaven som totalleverandør, mens øvrige parter i projektet er Arkiplus, Prisme Arkitekter A/S og BM Byggeindustri A/S.

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør