13/9-2022 Nyhed til alle

Boligservice er i gang igen

Efter en Corona-pause er vi endelig i gang med Boligservice-besøg igen. Ta' godt imod vores medarbejdere, der arbejder for sunde boliger.

Ved et Boligservice-besøg tager vi en samlet temperaturmåling på sundheden i din bolig for at forebygge skader og uforudsete udgifter for dig som beboer og for afdelingen som helhed.

Med boligservice kan vi tage problemerne i opløbet

Når vi gennemfører Boligservice kigger vi særligt på indeklimaet, om der eventuelt er skimmel, utætte vandhaner og toiletter. Vi registrerer også ændringer i boligen, så reglerne for råderet bliver overholdt.

Boligservice er en vigtig del af boligselskabets opgave med at sørge for gode og sunde boliger, både til nuværende beboere, men også til kommende.

Med baggrund i Boligservice-besøg kan vi tage problemerne i opløbet, så fx en skimmelsag ikke udvikler sig og bliver til en stor udgift for den enkelte afdeling. En velholdt bolig er billigere at drifte for afdelingen, men også billigere for dig som beboer at fraflytte.

Vi udbedrer skaderne

Når vi konstaterer skimmel igangsætter vi en indsats og får involveret de relevante afdelinger, så skaderne ikke udvikler sig.

Så - tag godt imod vores medarbejdere, når de kommer ud og gennemfører Boligservice. De laver et vigtigt stykke arbejde med at sikre gode boliger til en rimelig husleje både for dig og for fremtidige lejere.

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation