3/5-2017 Nyhed til alle

Boligskatteaftale tog almene boliger med - og det er godt

Stor aftale på Christiansborg om fremtidens boligbeskatning. For almene boliger betyder aftalen, at skatten holdes i ro.

  Foto: Jonas B. Whitehorn

Den nye boligskatteaftale betyder, at ingen lejere kommer til at betale mere i grundskyld i 2021, end under de nuværende regler. I 2021 er det nye vurderingssystem på plads.

Helt konkret betaler de almene boliger ca. 2,5 mia. kr. i boligskat i øjeblikket, og i 2021 vil boligskatten falde med 600 millioner kroner til 1,9 mia. kr. Faldet skyldes at nogle almene boliger vil få en lavere vurdering og dermed en lavere boligskat.

Samtidig lægger aftalen et loft over, hvor meget boligskatten må stige de næste 20 år frem mod 2040. Her betyder aftalen, at boligskatten ikke må stige mere end 600 millioner kroner. Dermed kommer de almene lejere samlet set til at betale nogenlunde det samme i boligskat de kommende 20 år. Men det er altså ikke de samme boligafdelinger, der starter med at få et fald som senere kommer til at stige. Derfor vil nogle boligafdelinger opleve et fald i boligskat, mens andre vil opleve en stigning.

Det skaber en usikkerhed, der betyder at politikerne allerede nu har aftalt at sætte sig sammen igen i 2020, denne gang for at sikre at aftalen ikke rammer nogle enkelte boligafdelinger urimelig hårdt.


FAKTA

Det siger aftalen om almene boliger

"Der er en vis usikkerhed om, hvor store konsekvenserne af de nye ejendomsvurderinger bliver for de almene boliger. Forligspartierne er enige om at drøfte dette spørgsmål primo 2020, når konsekvenserne kan fastlægges med større sikkerhed med det formål at sikre en rimelig huslejeudvikling i den almene boligsektor, herunder med særlig fokus på almene boligafdelinger med store stigninger i beskatningen. Som følge heraf er der ikke fastlagt en stigningsbegrænsningsregel for de almene boliger.

Det er i de foreløbige vurderinger antaget, at grundskyldsprovenuet fra almene boliger udgør ca. 2,5 mia. kr. i 2021 (2017-niveau), og at opkrævningen af grundskyld inklusiv en forventet skatterabat på 600 mio.kr. udgør 1,9 mia. kr. (2017-niveau). Grundskylden for de almene boligselskaber, der har fået en skatterabat, må i forlængelse heraf maksimalt stige med 600 mio. kr. (2017-niveau) frem til 2040 som direkte konsekvens af de nye ejendomsvurderinger. Der forventes en gennemsnitlig stigning i grundskylden for alle almene boliger, der svarer til ca. 55 kr. (2017-niveau) pr. måned frem mod 2040 i forhold til gældende regler."

Kilde: "Tryghed i boligbeskatningen"

Aftalen koster i alt 19,2 milliarder kroner, hvilket er langt mindre end regeringens oprindelige udspil, der gav boligejerne op mod 40 milliarder kroner.


Boligselskabet Sjælland: En god aftale

I Boligselskabet Sjælland glæder direktør Bo Jørgensen sig over aftalen. Han sad i møde med selskabsbestyrelsen, da nyheden om at aftalen var indgået, bredte sig.

"Vi har hele tiden sagt, at den tryghed boligejerne blev stillet i udsigt med en beskyttelse mod voldsomt stigende boligskatter også skulle gælde lejerne. Nu har vi en uændret boligskat i de kommende 20 år, så samlet set er det en rigtig god aftale", mener Bo Jørgensen.

Alligevel er han bekymret for om nogle boligafdelinger bliver ramt med det nye vurderingssystem.

"Jeg kan se, at politikerne er bekymrede for hvordan det nye vurderingssystem kommer til at ramme enkelte boligafdelinger, og den bekymring deler jeg", siger Bo Jørgensen, der samtidig glæder sig over at der er opmærksomhed på situationen.

Danmarks almene Boliger: Det endte godt

"Vi er ganske tilfredse med, hvor forhandlingerne på dette område er landet. Trygheden for ejerne er nu blevet fulgt op af en tryghedsgaranti for lejerne i den almene sektor", siger Bent Madsen, administrerende direktør i BL i en kommentar på Facebook.

Bred aftale giver ekstra sikkerhed

Politiske aftaler er aldrig mere sikre, end at de kan laves om. Derfor peger flere på, at det er en stor fordel, at det endte med en bred politisk aftale, hvor både regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative) og Socialdemokratiet, Radikale og Dansk Folkeparti er med. Det betyder nemlig at det er de samme partier, der skal være enige for at lave ændringer i aftalen. Det er også de fem partier der i 2020 sammen skal være enige om hvordan enkelte boligafdelinger skal sikres mod urimelige huslejestigninger.

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør