23/11-2017 Nyhed til alle

Bygherreforeningen: Boligselskabet er digital frontløber

Digitalisering kan spare danskerne for 87 mia. kr. Almene boliger er digitale frontløbere, der kan trække andre med.

Morten Lykkeberg præsenterede Boligselskabet Sjællands digitaliseringsstrategi ved et arrangement som Bygherreforeningen og Almennet stod bag. Boligselskabet er blandt de digitale frontløbere. Danmark kan spare 86 mia. kr., svarende til 15.000 kr. pr. indbygger gennem digitalisering. Det vurderer Erhvervsministeriet i en analyse.   Foto: Bygherreforeningen

Boligselskabet Sjælland er mere ambitiøse end de fleste andre: alt der kan digitaliseres og automatiseres, skal digitaliseres. Allerede nu har Boligselskabet Sjælland udpeget mere end 100 områder, hvor der er digitaliseringspotentialer.

Det fortalte sekretariatschef Morten Lykkeberg ved en præsentation, som Bygherreforeningen og Almennet stod bag i går.

Flere løse projekter blev i 2017 samlet i en strategi, der skal skabe en helt ny - og digital - måde at være boligselskab på.

"Målet er at hente besparelser og samtidig give bedre kundeoplevelser", forklarer Morten Lykkeberg.

"Det hele startede med en irritation over at vi havde så mange "øer" af IT-systemer, der ikke snakkede sammen. Det betyder blandt andet at medarbejdere manuelt skal flytte oplysninger mellem systemerne", fortæller Morten Lykkeberg.

"Vi synes egentlig ikke at medarbejdere skal bruge tid på noget en maskine kan gøre, og særligt når vi ser på selvbetjeningsmuligheder for beboerne – så dur det ikke at gøre analoge processer digitale ved at koble en hjemmeside på, og så skal data alligevel overføres manuelt til fem andre systemer. ”

Robotter kan udføre en række opgaver. Her er GIMBot (GO Interessent Merger Bot), der arbejder med medlemsoplysninger på boligsøgende.

Der var her, ideen om automatisering og robotter kom ind med inspiration fra forsikrings- og bankverdenen. Der er ikke tale om en fysisk robotarm, men om et stykke software, der selv kan åbne og lukke programmerne og checke og flytte oplysninger mellem dem. Morten Lykkeberg forklarer at robotterne kan flytte data fra et system til et andet, der hvor systemerne ikke hænger sammen på andre måder. Robotten leverer så en fejlliste med de ting, der ikke kan køres automatisk, som en person så må forholde sig til.

"Den bedste løsning ville selvfølgelig være, at systemerne hænger rigtigt sammen, men kan de ikke det, kan robotterne fungere som en slags gaffatape",konstaterer Morten Lykkeberg.

Ved at digitalisere og automatisere forventer Morten Lykkeberg at boligselskabet kan spare 10 mio. om året, nogenlunde ligeligt fordelt ved at digitalisere bygningsoplysningerne, digitalisere drift og bygningsvedligeholdelse og endelig administrative opgaver. Der er allerede identificeret mere end 100 små og store administrative opgaver, der kan digitaliseres og dermed løses af fx robotter.

Endvidere samarbejder boligselskabet med Roskilde  Centre for Applied Robotics (ROCAR) for at udnytte robotteknologien til at automatisere  både fysiske og administrative processer.

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør