30/1-2024 Nyhed til alle

Bystrategiske ambitioner: Bylivskoordinator til Byens Haver

Velkommen til Emilie i Den boligsociale helhedsplan i Roskile, hvor hun tænker fællesskab, sundhed og trivsel ind i Byens Haver-projektet.

Fra venstre: Birgitte Mazanti (programleder), Louise von Müllen (strategisk forretningsudvikler), Emilie Holm Sjøberg (bylivskoordinator), Lasse Skov Laursen (boligsocial chef)  

Et byggeri med byliv i fokus

Arkitekt MAA Emilie Holm Sjøberg tiltrådte stillingen som bylivskoordinator ultimo 2023, og hun er allerede i fuld gang med at styrke fællesskabet i boligafdelingerne omkring Byens Haver. Gennem arrangementer med blandt andet dans knytter hun bånd mellem beboerne, så de har endnu mere at være fælles om.

Lige nu arbejder hun desuden på at opstarte et havefællesskab med områdets beboere, naboer og andre nysgerrige sjæle. Formålet er at spire en fælles interesse for en midlertidig have og hente input fra beboerne, inden byggeriet sættes i gang. På den måde bliver idéer med havefællesskab afprøvet 1:1 og løbende evalueret, så den permanente løsning bliver så gennemtænkt som muligt. Og planen er at bruge samme involverende metode for temaer som sundhed, trivsel og beskæftigelse.

Emilie julehygger med de frivillige i beboercaféen i Æblehaven

Som almen boligorganisation er det ikke i sig selv nyt at arbejde med relationer og fællesskaber – det ligger i det boligsociale DNA. Det nye er, at de boligsociale tematikker bliver katalysator for den fysiske omdannelse.

”Det særlige ved min rolle er relationen til beboerne og forståelsen for fællesskaberne i området, som jeg bringer ind i den fysiske udvikling af Byens Haver. Både koblingen af de sociale og fysiske indsatser og inddragelsen af beboerne tidligt i processen er noget, jeg har stort fokus på.”
– Emilie Holm Sjøberg, boligsocial medarbejder og bylivskoordinator i Boligselskabet Sjælland.

Desuden giver kommer Emilie til Boligselskabet Sjælland med en unik viden, som de kan trække med ind i andre projekter:

Når vi ansætter en bylivsekspert, der både har solid viden om arkitektur og socialt arbejde, så skaber vi en bro mellem byggeri og det boligsociale. Det bidrager til en kultur, hvor forskellige eksperters faglighed kan komme i spil. Og på den måde styrker det vores ambition om at bygge mere og bedre byliv i fremtiden.”
– Troels Riis Poulsen, Administrerende direktør i Boligselskabet Sjælland.

Arkitekttegning af det kommende knudepunkt i Byens Haver - centerområdet mellem Æblehaven og Rønnebærparken i Roskilde.

Byens Haver: Mennesker før bygninger

Simpelt forklaret er Byens Haver et byomdannelsesprojekt. De involverede er Roskilde Kommune, Boligselskabet Sjælland, en kommende privat udvikler og en række sundhedsfaglige samarbejdspartnere, frivillige foreninger og andre lokale grupper.

Opgaven er at gøre sydvestbydelen i Roskilde endnu mere attraktiv med centerområdet mellem boligafdelingerne Æblehaven og Rønnebærparken som knudepunkt. Og indtil videre forventes det at stå klar i 2030.

Men ambitionerne er meget større end det.

Byens Haver handler først og fremmest om mennesker. Projektet udspringer fra en tro på, at bygninger og byer har indflydelse på sundhed, trivsel og generel livskvalitet for de folk, der bor omkring dem. Målet er at skabe et inkluderende rum, hvor alle har lyst til at være til stede sammen og have det godt.

Vi opdaterer alt om Byens Haver på vores hjemmeside, når der sker nyt i projektet.

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation