13/5-2020 Nyhed til alle

De første beboere på Slagteriet er fundet

I dag får de første 38 beboere kontrakt på deres nye bolig. De er udvalgt blandt 2.600 interesserede ud fra såkaldte fleksible kriterier.

Det er første gang, at vi lejer boliger ud efter fleksible kriterier i Roskilde Kommune. Det gør vi, fordi partnerskabet bag den nye bydel har besluttet, at der skal anvendes udlejningsprincipper, der bidrager til at skabe en stærk bydel med fokus på fællesskab og mangfoldighed. Partnerskabet er oprettet med afsæt i lokalplanen og består af Frivilligcenter Roskilde, INSP!, Roskilde Kommune, Heimstaden og Boligselskabet Sjælland.

Den ene gruppe fleksible kriterier giver fordel til boligsøgende, der kan bidrage til at skabe engagement og kreativitet i bydelen. Den anden gruppe kriterier sikrer en mangfoldig beboersammensætning i forhold alder, enlig/par og med/uden børn.

Sådan blev 2.600 interesserede til 38 lejere

Blandt de ca. 2.600 aktive boligsøgende, der havde skrevet sig på ventelisten til Slagteriet, blev der ud de fleksible kriterier udvalgt 345 boligsøgende. Ansøgerne blev bedt om at udfylde et ansøgningsskema, hvor de forklarede, hvordan de levede op til de kriterier, de selv havde valgt.

Ansøgningerne er til sidst blevet vurderet af et udvalg med repræsentation fra de frivillige aktører i bydelen og fra boligselskabet. Det enkelte medlem i udvalget har vurderet alle ansøgninger, og der er lavet en samlet opgørelse. Ud fra det samlede resultat har udvalget udpeget dem, der nu modtager en lejekontrakt på en af boligerne.

Spændingen blev desværre forlænget

Vi havde oprindeligt oplyst, at de nye beboere ville få besked mandag den 11. maj. Men på grund af et teknisk problem med at sende kontrakterne til E-boks, vil de først være fremme hos de fleste i løbet af onsdag den 13. maj.

Vi beklager forsinkelsen og forstår godt, at mange har henvendt sig for at høre, om de var udvalgt som en af de nye beboere.

Næste runde på trapperne

Om få dage sender vi nyhedsbrev til alle boligsøgende om, at det er tid til at skrive sig på ventelisten, hvis man vil i betragtning til en af de sidste 72 boliger på Slagteriet. De udlejes fra 1. oktober 2020.

/pft

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation