24/1-2019 Nyhed til alle

Nu skal bæredygtigheden sættes i system: DGNB er på vej

DGNB er et værktøj, der sætter bæredygtighed på formel. Både teknik, energi, livskvalitet og proces er en del af arbejdet.

Skademosen i Trekroner, Roskilde bliver bygget i massivt træ. Den type byggeri ville kunne opnå DGNB-certificering. Men det kræver at en lang række løsninger og økonomi bliver gået efter i sømmene.   Foto: Andreas B. Elkjær, INSP! Media

DGNB er en international bæredygtighedscertificering, der har til formål at fremme bæredygtighed i det byggede miljø.

Boligselskabet Sjælland vil arbejde mere systematisk med bæredygtighed, og derfor indgår boligselskabet nu som medlem af Green Building Council Denmark.

DGNB er en certificeringsordning, og målet er ofte at få sin kommende bygning certificeret i som enten sølv, guld eller platin. Men DGNB er også en måde at sikre, at alle løsninger og beslutninger er foretaget på et oplyst grundlag. Netop dét ser byggechef Per Bro perspektiver i.

"Vi kan bruge DGNB-processen til at kvalificere vores byggerier, og til at sikre at vi kommer rundt om alle aspekter i byggeriets designproces. Dermed får vi taget stilling til både de kvalitetsmæssige ting i vores byggerier og afdelinger, og samtidig får vi taget stilling til, hvordan vi kan gøre byggerierne mere bæredygtige", forklarer Per Bro.

Thomas Fænø Mondrup kommer fra Green Building Council Denmark, og har præsenteret DGNB for boligselskabets medarbejdere, der arbejder med byggeri.

En blomst af forskellige hensyn

DGNB tager udgangspunkt i en blomst med fem kategorier. Det forklarede Thomas Fænø Mondrup fra Green Building Council Denmark på et seminar for boligselskabets bygningsfolk forleden. De fem kategorier er:

  • Proceskvalitet
  • Miljøkvalitet
  • Teknisk kvalitet
  • Økonomisk kvalitet
  • Social kvalitet

Indenfor hver kategori samler man point, og det samlede antal point afgør, om byggeriet kommer i kategorien sølv, guld eller platin.

"Det er vigtigt at tænke på helheden i projektet. Hvis man fx vælger en bygningsdel med høj miljømæssig kvalitet, så skal man huske at have for øje, at bygningsdelen muligvis også er dyrere at anskaffe og vedligeholde, hvilket vil have indflydelse på scoren under økonomisk kvalitet", forklarede Thomas og understregede samtidig, at det er helt i starten af planlægningen at de forskellige valg står mest åbne og det er også her ændringer i projektet er billigst. Efterhånden som man nærmer sig det færdige byggeri, bliver mulighederne for at ændre og justere både færre og dyrere.

Giver værdi for boligselskabet

Anders Thomsen er projektleder på en række byggeprojekter. Han mener, at værktøjet kan bruges til at synliggøre de valg, der skal træffes.

"Vi kan bruge DGNB i vores planlægning og design af renoveringsprojekter og nybyggeri. Vi har en meget stram økonomi, når vi bygger, og derfor skal der prioriteres mellem mange forskellige valgmuligheder. DGNB-værktøjet kan bruges til at synliggøre ”trade offs” mellem indsatsområderne, som enhver prioritering vil medføre", vurderer han.

Samtidig betyder DGNB, at FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling bliver til konkrete resultater i byggeriet.

"Værktøjet knytter de forskellige indsatser i en byggeproces op mod FNs verdensmål og synliggør, hvilke verdensmål der påvirkes af et givent valg. På den måde medvirker værktøjet til at FNs verdensmål kan indgå i de daglige prioriteringer og overvejelser i en byggesag", siger han.

Boligselskabets teamleder for energi Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt er enig. Nøglen til bæredygtigt byggeri er, at man tænker langsigtet, påpeger han.

"Vi kan bruge DGNB til at få endnu større fokus på byggeriets totaløkonomi."

"Det er vigtigt, at vi ikke kun forholder os til bygge- og anlægsomkostninger; det er mindst lige så vigtigt, at de løsninger der bliver valgt, ikke bliver unødvendigt fordyrende elementer i den lange driftsfase der følger", siger han.

Per Bro vil nu bruge DGNB-processen i boligselskabets fremtidige projekter.


Læs mere

Green Building Council Denmark

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør