27/3-2017 Nyhed til alle

Er du kandidat til byggeudvalget

Byggeudvalget godkender boligselskabets nye byggeprojekter.

  Foto: Jonas B. Whitehorn

Byggeudvalget har fået lov af repræsentantskabet til at godkende nye byggerier, så beslutningen om nybyggeri er hurtigere og mere smidig. Byggeudvalget tæller tre personer, der er beboere i boligselskabet og som vælges af repræsentantskabsmødet 20. maj og to personer, der udpeges af selskabsbestyrelsen.

Byggeudvalget kan godkende byggerier, hvor kravet er, at byggeriet skal have en god placering, herunder at det ligger tæt ved offentlige transportmidler. Samtidig skal det ligge på Sjælland, øst for Storebælt, dog ikke på Bornholm.


Sådan melder du dig:

Skriv til beboerdemokrati@bosj.dk

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation