31/5-2023 Nyhed til alle

Et livligt repræsentantskabsmøde

152 engagerede beboervalgte deltog tirsdag den 30. maj 2023 i boligselskabets årlige repræsentantskabsmøde.

Det var en stuvende fuld sal af beboervalgte, der tirsdag aften på Comwell i Roskilde tog hul på repræsentantskabsmødet for Boligselskabet Sjælland.

Formand Tom Frederiksen bød velkommen, hvorefter moderator og dirigent Lotte Bundsgaard lagde ud med at love, at alle, der ville, kunne komme til orde. Og det var der mange, der ville.

Formand Tom Frederiksen siger om repræsentantskabsmødet og aftenens mange indlæg:

”Jeg vil gerne takke hele repræsentantskabet for den store spørgelyst og livlige debat. Som indædt forkæmper for beboerdemokratiet kan jeg kun byde jeres indspark og kommentarer velkommen. Det er naturligvis beklageligt, at mødet trak ud, og vi derfor ikke kom igennem hele dagsordenen. Men samtidig må jeg sige, at vi ikke ønskede at lukke ned for spørgsmål og kommentarer til beretningen. Beboerdemokratiet lever nu engang bedst, når vi lytter til hinanden og kan tale frit.”

Lysten til at tage ordet lagt sammen med en omfattende dagsorden betød, at repræsentantskabet efter aftensmaden besluttede at udskyde dele af dagsordenen til et nyt repræsentantskabsmøde, der afholdes efter sommerferien.

Bestyrelsens beretning

Vigtige nedslagspunkter fra 2022 i formandskabets beretning var digitaliseringen af afdelingernes reglementer (husorden, vedligeholdelsesreglementer og råderetskatalog), boligselskabets nye beboer-app samt en status på selskabets mange byggesager. Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Økonomien

Regnskaberne for afdelingerne, selskabet og den fælles drift blev fremlagt af konstitueret direktør Troels Riis Poulsen. Alle regnskaber og budgetter for 2023 blev godkendt.

Troels Riis Poulsen forklarede bl.a., at krigen i Ukraine, den høje inflation samt forsyningsudfordringerne i verden også har haft store konsekvenser for boligselskabets opsparede midler, da renterne i 2022 steg markant og i et tempo, der sjældent er set tidligere. Det betød, at selskabet og afdelingerne fik et negativt afkast, og de henlagte midler blev mindsket. Dette til trods gav resultatet for selskabet i 2022 et beskedent overskud på 101.000 kr., hvilket må betragtes som tilfredsstillende. 

I forhold til den fælles drift var resultatet et mindre overskud på 334.000 kr., som fordeles mellem afdelingerne.

Initiativpris til Karen fra Knabstrup

Årets møde bød også på et gensyn med selskabets initiativpris. I dagens anledning blev der uddelt hele to priser. Den første af slagsen blev givet til Karen Schmidt fra Bofællesskabet Alkes Have i Knabstrup. Karen Schmidts drøm om et bofællesskab har nemlig været så vedholdende og smittende, at projektet sandsynligvis ikke var nået i mål uden hendes kæmpe indsats. Ikke engang en ophedet byggesektor og stramme maksimumbeløb for alment byggeri kunne stoppe Karen Schmidt.

Også pris til Lissi og Simone fra Æblehaven

Makkerparret Lissi Nielsen og Simone Kær Pedersen fra Æblehaven 74 modtog Initiativprisen for deres deltagelse og engagement i bydels-projektet Byens Haver. Sammen har de to formået både at tale deres naboers sag og samtidigt skabe den dialog som i sidste ende betød, at både beboere, boligselskab og Roskilde Kommune kom i hus med en ny og bedre løsning for området.

Vi ses igen til august

Den næste del af repræsentantskabsmødet afholdes den 24. august, hvor den resterende del af dagsordenen behandles, herunder behandling af indkomne forslag, valg af formand, valg af bestyrelsesmedlemmer, valg af bestyrelsessuppleanter, valg til byggeudvalget samt valg af revisor.

Dagsordenen vil blive udsendt i midten af juni.

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation