4/7-2023 Nyhed til alle

Fællesskab og blomster skal bekæmpe kedelige græsørkener

Vores ambition om at nytænke og omdanne udeområder til blomstrende fællesskaber er netop blevet støttet med 931.500 kr. af Nordea Fonden.

  Foto: André Larsen

Grønne områder med masser af biodiversitet og både sanselige og spiselige oplevelser er en vej til godt naboskab. Derfor har Boligselskabet Sjælland netop nu søsat projektet ”Boligselskabet blomstrer”.

Projektet vil med en lille million kroner i støtte fra Nordea Fonden erstatte passive udearealer med levende grønne oaser. Ved at ændre på beboernes og boligorganisationens mindset omkring, hvordan vi bruger afdelingernes grønne områder, så skaber man nemlig samtidigt mulighed for at styrke både fællesskabet og måden beboerne lever sammen med den natur, der er tæt på.

”Vi ser et kæmpe uforløst potentiale i vores mange grønne kvadratmeter. Vi skal i gang med at omdanne græsørkner til oaser, hvor både naturen og mennesker kan trives, og hvor vi kan møde hinanden på tværs af alder, kulturel baggrund og danne kimen til godt naboskab”, siger Anne Julie Wismer-Pedersen, udviklingskonsulent i Boligselskabet Sjælland.

Blomsterenge, leg og egne grønsager

Projektet ”Boligselskabet Blomstrer” bliver realiseret i tre vidt forskellige boligområder. Her vil både beboerne og lokalmiljøet blive aktivt involveret i planlægningen, oprettelsen og vedligeholdelsen af de grønne områder. Hvert af de tre områder vil opleve, at der lagt op til forskellige former for fællesskab og samspil med den omgivne natur.

Afdelingen Fælledvej i Roskilde kan derfor se frem til en have, hvor sanserne stimuleres.

I den lille landsby Ågerup lidt uden for Roskilde, er der til gengæld lagt op til at forandre og forvandle afdelingens passive arealer, så de fremover kommer til lægge op til mere leg og naboskab. Henrik Eflund, der er afdelingsformand i Ågerupvænge, er begejstret for støtten fra Nordea Fonden.

”Vi er nødt til at værne om vores små landsbysamfund. Det gør vi ved at gå forrest og skabe bedre vilkår for mennesker og naturen her hos os. Og ved at involvere vores naboer i det kommende projekt gør vi Ågerup til en mere attraktiv by at bo i - uanset om man bor alment eller ejer noget.”

I Søparken i Glumsø bliver det fællesskabet omkring spiselige afgrøder, som det helt store fokus.

”Hos os i Søparken, så skal fællesskabet og naturen spille sammen i alle vores udeområder - lige fra legepladsen til græsset op til parkeringspladserne. Vi kommer derfor Ikke til at plante et træ eller sætte en busk eller et hegn uden at det samtidig er noget som bidrager til fællesskabet og styrker vores grønne områder”, fortæller formanden for Søparken i Glumsø, Tom Frederiksen.

Projektet står på spring

Projektet ”Boligselskabet Blomstre” vil være i fuld gang i løbet af efteråret og efter planen, så skulle både natur og beboernes fællesskab gerne blomstre i sommeren 2025.

”Vi vil gerne gøre det til normen at bruge vores grønne områder mere aktivt og sikre at både naturen, dyrelivet og fællesskabet i lokalmiljøet kan blomstre her hos os. Derfor er dette projekt relevant for alle beboere i Boligselskabet Sjælland og for hele den almene sektor”, afslutter Anne Julie Wismer-Pedersen, udviklingskonsulent hos Boligselskabet Sjælland.

/avl

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation