25/11-2021 Nyhed til alle

Fastfrysning af energipriser forhindrer prisstigninger

Mens energipriserne stiger verden over, undgår mange af boligafdelingerne prisstigningerne på forbruget af el og gas.

Grunden til at boligafdelingerne ikke får voldsomme prisstigninger på el og gas er, at boligselskabet har indgået aftaler for disse, der betyder, at priserne er blevet fastfrosset på et for boligafdelingerne fordelagtigt niveau. Fastfrysningen af energipriserne forhindrer prisstigninger for millioner af kroner.

”Da Corona ramte og Danmark blev lukket ned i foråret 2020, kunne vi konstatere, at energipriserne faldt voldsomt. Derfor valgte vi at reagere hurtigt og indgå langsigtede kontrakter på el og naturgas”, siger Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Bæredygtigheds- og Energichef i Boligselskabet Sjælland. Han forklarer videre om besparelsen: ”Med en fastfrysning af priserne på el og gas forventer vi at undgå prisstigninger på 10 - 12 mio. kr. om året, hvis de nuværende priser ikke falder.”

På billedet ses Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, der er Bæredygtigheds- og Energichef i Boligselskabet Sjælland.

Den fælles el- og gasregning i boligafdelingerne dækker over forbrug til fx belysning i udearealer og opgange, vaskerier, ventilation og varmecentral samt afdelinger med en fælles naturgas-varmecentral.

Besparelsen på gas gælder for de boligafdelinger og boliger, der har fælles naturgas-varmecentral.

Få justeret dit acontobeløb

Hvis du som så mange andre er bekymret for din egen el- og gasregning, er det en god idé at kontakte dit forsyningsselskab og få dem til at justere på dit aconto-beløb, så det modsvarer de aktuelle prisstigninger.


Sådan fastlåste vi priserne på afdelingernes el og gas

I foråret 2020 fastlåste Boligselskabet Sjælland prisen på el i en 3-årig periode og giver derfor nu ca. 25 øre/kWh (uden afgifter), til sammenligning er spotprisen pt. på omkring 100 øre/kWh.

Med de nuværende el-priser, kommer afdelingerne til at spare omkring 4 mio. kr. om året.

Boligselskabet Sjælland har lavet en tilsvarende fastlåsning af gas-priserne.  Prisen blev således fastlåst, da den var meget lav i forbindelse med Corona-pandemien. Her blev prisen fastlåst til 1,37 kr./m3 (uden afgifter), til sammenligning er spotprisen pt. på omkring 10,55 kr./m3.

Hvis den nuværende spotpris på naturgas er uændret i resten af kontraktperioden, slipper afdelinger, der har fælles naturgasvarmecentral, for prisstigninger på omkring 6-7 mio. kr. om året.

De fastlåste priser på el og gas forhindrer, med det nuværende prisniveau, stigninger på:

  • 50 % på afdelingens fælles el-regning
  • 100 % på afdelingens gas-regning i forhold til det nuværende prisniveau (november 2021) i boligafdelinger med en fælles naturgas-varmecentral

 

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation