25/10-2019 Nyhed til alle

Flere, billigere og grønnere almene boliger

Ministerbesøg tog udgangspunkt i boligselskabets bæredygtighedsstrategi. Almene boliger skal være billigere og grønnere.

Beboerne i Skademosen fik et æbletræ som tak for besøget. Boligminister Kaare Dybvad Bek, borgmester Tomas Breddam og direktør Bo Jørgensen hjalp hinanden med at få det i jorden.   Foto: Jonas B. Whitehorn

Boligminister Kaare Dybvad besøgte træboligerne i Skademosen og de nye boliger i Slagteriet, der bygges i et privat-alment samarbejde. Det skete med budskabet om at der skal bygges langt flere almene boliger i de kommende år. Samtidig er det nødvendigt at det bliver en klimavenlig vej, og her er træbyggeri en del af løsningen, vurderede ministeren.

Besøget startede i Skademosen, hvor direktør Bo Jørgensen, formand Jan Rene Petersen og Jeanette Gottlieb Nielsen og Alice Bang fra selskabsbestyrelsen tog imod. Skademosens træboliger har allerede tiltrukket over 100 besøg af eksperter og politikere, fordi boligerne er blandt de første træboliger, der kan bygges industrielt og effektivt.

En af Skademosens nye beboere er Louise Poulsen, der tog imod boligministeren i sin bolig. Her bor hun med kæresten og to børn, og Louise viste og fortalte, hvordan det er at bo med træ. Bagefter gik diskussionen om vilkårene for almene boliger omkring kaffebordet.

Jan Rene Petersen, Alice Bang og Jeanette Gottlieb Nielsen fra selskabsbestyrelsen fortalte blandt andet, at bidragene til Landsbyggefonden virkelig kan mærkes på huslejen.

"Landsbyggefonden omfordeler penge fra Sjælland mod de store byer", vurderede Alice Bang og efterlyste at pengene kunne bruges klogere til lokale løsninger med mindre bureakrati.

Kaare Dybvad Bek fortalte, at der netop er igangsat en undersøgelse i ministeriet for at finde ud af, hvor Landsbyggefondens penge bliver af, netop for at få et overblik over sammenhængen mellem Landsbyggefonden, huslejen og boligafdelingernes nødvendige henlæggelser.

Synergis direktør Katrine Bjerre er enig i at netop Landsbyggefonden skal sættes i spil, og pegede på at renoveringer i fremtiden kan sætte fokus på at spare på energien for at nå målet i den kommende klimalov.

Efter kaffe hos Louise, plantede Kaare Dybvad Bek, borgmester Tomas Breddam og direktør Bo Jørgensen et æbletræ til beboerne i Skademosen som tak for besøget. Æbletræet er dyrket af eleverne på erhvervsuddannelsen Vilvorde i Roskilde.

Direkte Elbus til Slagteriet

Herefter kørte en af Roskildes nye elbusser både værter, minister og embedsfolk til Slagteriet. Her er Boligselskabet Sjælland i gang med at opføre 110 almene boliger i samarbejde med KPC, der opfører 80 private boliger. Samarbejdet omfatter også den socialøkonomiske virksomhed INSP!, Frivilligcenteret og kommunen og målet er at skabe et levende og inspirerende boligområde.

Boligministeren har netop gjort det lettere for almene boligorganisationer at samarbejde med private, og roste at Slagteriet nu bliver en kombination af flere ejerformer. Men både KPCs udviklingsdirektør Jesper Jørgensen og boligselskabets direktør Bo Jørgensen forklarede, at det stadig giver for mange ekstra omkostninger med det tætte samarbejde. De efterlyste at reglerne bliver forenklet, så det bliver lettere for private og almene at arbejde sammen, netop for at få flere blandede boligområder og for at sænke prisen på alment byggeri.

Samarbejdet bag Slagteriet blev markeret af kunstneren Jane Balsgaard, der har tegnet de kommende brønddæksler i området. Som en del af motivet tegnede hver af parterne et lille motiv og satte dermed et konkret aftryk på kunstværket.

Aftenen blev afsluttet med INSP!s traditionsrige fællesspisning, hvor Bo Jørgensen gav en rød spade til "manden, der tør bygge".

-jbw

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør