17/12-2020 Nyhed til alle

Flere unge får mulighed for at få et fritidsjob

Fritidsjob skaber glæde og ansvarsfølelse og skaber en naturlig overgang til uddannelse og arbejde. Nu får unge i Roskilde flere muligheder.

  Foto: Jonas B. Whitehorn

En bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 5,181 mio. kr. betyder, at unge i Roskilde får hjælp til at komme i fritidsjob. Det sker med Jobplaneten Roskilde, og målet er at lette overgangen til uddannelse og et godt job efterfølgende. 

Indsatsen retter sig mod boligområder, hvor dobbelt så mange unge savner uddannelse efter grundskolen, som i resten af Roskilde Kommune. Arbejdet sker i et samarbejde mellem Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune, og indsatsen løber fra 2021 - 2024.

Mette Heidemann, der er direktør for Social, Job og Sundhed i Roskilde Kommune, siger om den nye bevilling: "Det er fantastisk, at vi i fællesskab har fået denne store bevilling hjem. En stor tak til Den A.P. Møllerske Støttefond skal der lyde. For bevillingen betyder, at flere af vores unge får mulighed for at få et fritidsjob og dermed rykker tættere på en uddannelse og på arbejdsmarkedet. Det er både til gavn for dem og for hele samfundet.” 

"Visionen er, at alle børn og unge, uagtet hvor de bor, skal have en uddannelse og senere et fodfæste på arbejdsmarkedet", fortæller udviklingschef Francisco Ortega fra Boligselskabet Sjælland.

Indsatsen er opdelt i flere trin, fra lommepengejobs for de yngste til fritids- og studiejobs og reelle jobs for de ældre. Samtidig er der et stærkt fokus på uddannelse.

"Vi ved fra forskningen, at netop det at få og have et fritidsjob har en stor betydning for, hvordan den unge klarer sig på sigt", uddyber udviklingschef Francisco Ortega fra Boligselskabet Sjælland.

Flere skridt fører til uddannelse og arbejde

Indsatsen i Jobplaneten arbejder på flere niveauer. Der skal både tages hensyn til alder, og atde unge har forskellige forudsætninger og motivation. Nogle har måske kun brug for et lille kærligt puf, mens andre unge skal have mere støtte.

Derfor bliver der arbejdet med fire slags fritidsjob:

  • Lommepengejob i daginstitutionerne/ private virksomheder (13 – 14 år)
  • Fritidsjob i offentlig virksomhed (14 – 15 år)
  • Vejledning og brobygning til fritidsjob/studiejob i private virksomheder (15 – 25år)
  • Praktik og lærepladser (15 – 25 år)

Bygger videre på en succes

Jobplaneten Roskilde arbejder videre på det erfaringerne med Boxen, der er et projekt, som har kørt under den boligsociale helhedsplan og hjulpet unge i lommepenge og fritidsjob. Boxen har i den senere tid udvidet samarbejdet med Roskildes Klub Ung Midt og oprettet fritidsjobcaféer i tre afdelinger, som fremover bliver en naturlig samarbejdspartner med Jobplaneten.


FAKTA

Fritidsjobs til unge kommer ikke af sig selv. Allerede fra start er en række virksomheder og organisationer gået sammen:

Roskilde Tekniske Skole, ZBC Erhvervsskole, UngeGuiden Roskilde, Klub Ung Midt Roskilde, Folkeskoler (Tjørnegårdsskolen, Østervangsskolen og Hedegårdenes Skole), Privatskoler (Ro’s Private Skole, og Fredsskolen), Salling Group, Turning Tables Danmark, Roskilde Ungdomsskole m.fl. 

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør