9/1-2020 Nyhed til alle

Formand og direktør talte til nytårstaffel

På mødet efter nytår blev der kigget lidt tilbage og mest frem. Gode boliger til en god husleje, sagde formanden, der havde taget LEGO med.

  Foto: Nina Hestehave Degn

Over 100 beboervalgte og medlemmer af boligselskabets ledelse og driftsledere deltog i den traditionsrige nytårstaffel.

Mange har bygget på det samme mål

Formand Jan Rene Petersen tog udgangspunkt i et LEGO-sæt, der var blevet fundet i orprydningen efter jul. Ud af de dele, der var til rådighed, var det lykkedes at bygge et lille LEGO-hus.

Det brugte han som billede på Boligselskabet Sjælland.

Boligselskabet Sjælland skal i de kommende år renovere 2 ud af 3 boliger. Det påvirker 8.000 boliger, og derfor glæder Jan Rene sig også over, at henlæggelserne er øget med 500 mio. kr., så der er noget at stå imod med.

Samtidig fremhævede han de over 600 boliger, der er på vej.

"Så kan alle få et hjem, at sprede LEGO ud på", tilføjede han.

En af de renoveringer, der er i gang lige nu foregår i Sneglebo. Her har de fleste beboere valgt at blive genhuset i skurvogne, tæt på boligen.

Det skyldes det fællesskab, der er skabt, vurderer Jan Rene Petersen.

LEGO-huset med forskellige farver klodser er også et billede på den strategi, Boligselskabet Sjælland tager hul på.

"Man kan se, at mange har bidraget til at komme hertil; til at skabe huset sammen. I strategierne fra 2012, 2015, 2020 og nu frem til 2024 har vi hele tiden fokuseret på målet - gode boliger til en god husleje", konkluderede Jan Rene Petersen og takkede både bestyrelserne, beboerne, de øvrige medlemmer af selskabsbestyrelsen, ledelsen og personalet i boligselskabet for bidraget.

Indflydelse og engagement handler om at se muligheder og øve sig på at blive bedre

Også boligselskabets direktør Bo Jørgensen talte ved nytårstaflet. Han tog udgangspunkt i det ene af den nye strategis fem ben, nemlig Indflydelse og Engagement og glædede sig over samspillet mellem beboervalgte og driftsledere.

"Det handler om drift, vedligehold og trivsel. Det er hårdt arbejde, men det giver virkelig mening, når man ser beboerne trives og være glade hos os", betonede Bo Jørgensen.

Helt konkret er det samarbejdet, tonen og stemningen andre lytter til, når de hører om almene boliger. Et eksempel er byrådene, forklarede Bo Jørgensen. De beslutter om der skal være flere almene boliger, og de lytter til de historier, der bliver fortalt.

"Skal de lytte til gamle, negative historier, eller skal vi vise hvor vi er i dag?", spurgte Bo Jørgensen.

Bo Jørgensen lovede samtidig at bringe flere muligheder i spil som beboervalgt. Det skal blandt andet ske gennem en styrket uddannelse for beboervalgte i de kommende år.

"Går man til kursus i regnskab, hører du om hvilke konti du skal bruge, for alt er bestemt på forhånd. Går du derimod på kursus i grønne områder, ser du idéerne skyde op", sagde Bo Jørgensen og fortalte at den nye uddannelse vil fokusere på muligheder og jagten på gode løsninger frem for regler.

"Gode boliger, gode fællesskabet og en god husleje", sluttede han.

-jbw

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør