24/6-2022 Nyhed til alle

Fra problembarn til 12 -tals eksempel

Hele to ministre besøgte i dag Karlemoseparken i Køge.

Effektivt tværgående samarbejde

Justitsminister Mattias Tesfaye og Social- og ældreminister Astid Kragh besøgte Karlemoseparken for at se, opleve og høre, hvordan et effektivt tværgående samarbejde mellem Politi, sociale myndigheder og Boligselskabet Sjælland, har vendt udviklingen.

”Vores indsatser omkring lommepenge og fritidsjobs, samarbejdet med foreningslivet og den nyetablerede børnebestyrelse. Er alle eksempler på, hvordan vi arbejder præventivt for at udvikle boligområderne, til at blive en del af det omkringliggende samfund”, fortæller Özcan Tecer, projektleder i Helhedsplan Køge.

Walk and talk

En gåtur i området skabte muligheder for at ministrene kunne komme i dialog med en række af de involverede. Her blev de blandt andet opmærksomme på værdien og effekten af Jobplaneten. En indsats som skaffer unge et lommepengejob og hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. Det har indtil videre resulteret i over 1000 jobs til unge. Der blev også tid til at tale rollemodeller og brobygning til foreningslivet gennem get2sport.

”I dag var det os der fik lov til at tale. Ministrene var her for at lytte fordi vi er det gode eksempel på, hvordan man vender en uheldig udvikling ved hjælp af nogle helt konkrete tiltag”, siger sekretariatschef, Lasse Skov Laursen i den boligsociale Helhedsplan Køge.

/mbb, avl

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation