13/3-2023 Nyhed til alle

Gangstier bliver snart fikset efter snerydning

Foråret er over os og snart er det slut med sne. Derfor kommer snerydningsleverandøren ud og retter op på skader som følge af snerydning.

Her ses et typisk eksempel på en græsplæne ved en gangsti, som har fået en skade efter snerydning.   Foto: Katrina Laursen

I løbet af vinteren, er der faldet sne, som vores snerydningsleverandører har været ude og fjerne. Nogle steder er der kommet skader på græsplæne, buske eller lign. efter snerydning. Det kan vi ikke undgå, da snerydningsmaskinerne nogle steder fx er for brede i forhold til afdelingernes gangstier.

Nu siger kalenderen forår, og det betyder, at vi burde være færdige med sne for denne sæson.

Vi er derfor i dialog med leverandøren om, at de så småt begynder at reetablere skader efter snerydningen. Reetableringen afhænger naturligvis af vejret.

Arbejdet er en del af aftalen med snerydningsleverandøren, og derfor bliver det gjort uden beregning for afdelingerne.

/cel

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation