21/6-2022 Nyhed til alle

Håb for byggesager, der er sat på pause

Folketinget har vedtaget en boligpakke på 10 milliarder.

Det er ikke kun benzinen og smørret der er blevet dyrere. Det er også blevet meget dyrere at bygge alle de boliger, vi gerne vil.

De prisstigninger har vi været meget opmærksomme på, og fik i tide stoppet op og sat flere af vores byggerier på pause inden vi var gået i jorden.

Nu er der lys forude, da Folketinget netop har vedtaget en boligpakke på et samlet beløb på 10 mia. kr. Det vigtigste for os i Boligselskabet Sjælland er, at det såkaldte rammebeløb for opførelse af boliger nu kan overskrides med 20 %.

Alment byggeri og byggeramme

Så lige lidt teknik om det. Når der skal opføres nye boliger, så skal det kunne gøres inden for et rammebeløb. Rammebeløbet angiver, hvor meget der må bygges for ved at fastlægge en højeste kvadratmeterpris, der kan variere fra region til region. I Roskilde, hvor vi har flere byggerier på vej, er det fx 25.000 kr.

Prisstigninger på materialer og et generelt byggeboom har betydet, at det blev alt for dyrt at bygge nyt – i hvert fald for dyrt for nyt alment byggeri. Det har konkret betydet, at vi har måttet udskyde 4 byggesager.

”Nu skal vi lige helt præcist vide, hvordan puljen udmøntes, og så håber jeg, vi snart kan melde ud, hvilke byggesager vi kan sætte i gang igen”, udtaler vicedirektør Troels Riis Poulsen.

Alle problemer er ikke løst med puljen, så vi skal fortsat være meget opmærksomme på prisen for et byggeri, og det kalder på, at vi skal genbesøge alle sager og måske også finde alternative løsninger. Det arbejde er allerede i gang./mbb

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation