28/5-2018 Nyhed til alle

Initiativpris går til ildsjæl for aktiv fritid

Mazen Mayassi fra Æblehaven og Rønnebærparken fik årets initiativpris for arbejde omkring Idrætsbiblioteket.

Mazen Mayassi fik årets initiativpris for arbejdet med at give børn og unge en god fritid.   Foto: Peter Frimer Tholander

Mazen Mayassi er en af ildsjælene omkring Idrætsbiblioteket, og med hans frivillige indsats gør han en stor betydning for beboerne i boligområderne Æblehaven og Rønnebærparken.

Det fortalte formand Jan Rene Petersen, da han uddelte årets Initiativpris på repræsentantskabsmødet i weekenden.

Det var en meget overrasket Mazen Mayassi, der først halvvejs gennem indstillingen opdagede at det var ham, der blev talt om.

Formand Jan Rene Petersen uddelte årets initiativpris. I indstillingen lagde han vægt på Mazens store betydning for et godt fritidsliv og evnen til at danne netværk.

En lokal kraft

Mazen laver ture og arrangementer for områdets børn og unge. Han har lavet et bordtennisforløb sammen med Roskilde Bordtennis BTK, og hver søndag åbner han Tjørnegårdshallen, så børn og unge og deres familier kan komme og spille fodbold.

Gennem sit netværk af arabiske familier har Mazen også gjort et stort arbejde for at byde nytilkomne flygtninge velkommen, og taget dem med til aktiviteterne. 

"Mazen er også et stort aktiv når der skal laves fester, ture og andre beboeraktiviteter i området. Sammen med områdets arabiske forening sørger Mazen for lækker arabisk mad, samt organiserer områdets beboere og sikre deres deltagelse. Han er ligeledes et vigtigt bindeled mellem den boligsociale indsats og områdets arabiske beboere. Han formår at bygge bro mellem alle parter, og skabe opmærksomhed om de udfordringer der skal tages hånd om", sluttede Jan Rene Petersen.

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation