12/6-2018 Nyhed til alle

Ja til digitale afstemninger

Boligafdelingerne kan fremover supplere beboermøder med digitale afstemninger. Det blev besluttet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Afstemningssystemet bruger NemID til at tjekke, om du er 18 år og har folkeregisteradresse i afdelingen.  

Ringparkens Beboerhus lagde rammer til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. juni 2018. Her skulle den endelige beslutning træffes om digitalt understøttede afdelingsmøder i Boligselskabet Sjælland. Et stort flertal sagde ja til, at den enkelte boligafdeling kan beslutte, at man også kan stemme digitalt.

Hvalsø Boligselskab vedtog allerede den 28/2 at muligheden kan bruges i selskabets afdelinger. Hos BoliGrøn er spørgsmål endnu ikke behandlet af repræsentantskabet.

Boligafdelingen bestemmer

Det er den enkelte boligafdeling, som skal beslutte om der skal være mulighed for at tage Nem-ID frem og stemme digitalt hjemmefra. Erfaring fra pilotforsøg i bl.a. FSB viser, at flere deltager i beboerdemokratiet, også det fysiske møde, hvis der er mulighed for at deltage i digitale afstemninger.

Beboermødet, som vi kender det, forsvinder ikke

Først og fremmest er det dog vigtigt at slå fast, at selvom boligafdelingen vælger at give mulighed for digitalt beboerdemokrati, skal der stadig holdes et fysisk beboermøde. Der vil således både være de velkendte muligheder for at deltage fysisk plus nye muligheder for også at deltage digitalt.

Principperne for et beboermøde med fuldt digitalt beboerdemokrati

4 uger før afdelingsmødet

 • Alle beboere modtager dagsorden pr. brev, i E-boks eller pr. mail (eget valg).
 • Der omdeles samtidig information om muligheden for at deltage digitalt.
 • Der åbnes en særlig side på internettet, hvor det er muligt at deltage i det digitale beboerdemokrati.
  På siden kan alle beboere kommentere forslag og dermed bringe nye vinkler ind, som kan give bedre beslutninger.

2 uger før afdelingsmødet

 • Alle forslag skal – som normalt – være stillet 2 uger før afdelingsmødet. Enten via den særlige side på nettet eller per mail eller post.
 • Man kan fortsat kommentere alle forslag indtil dagen før afdelingsmødet. Dermed kan der være debat om det, der skal ske.

1 uge før afdelingsmødet

 • Alle beboere modtager den endelige dagsorden med bilag pr. brev, i E-boks eller pr. mail (eget valg).

På afdelingsmødet

 • Afdelingsmødet afvikles næsten som normalt. De beboere der møder op kan vælge, om de vil stemme på mødet ved at lægge en stemmeseddel i en lukket kuvert eller stemme elektronisk efterfølgende. Resultatet af afstemningerne kendes ikke på mødet.
 • Stemmeudvalget, som vælges på mødet, skal tælle brevstemmer.

Dagen efter mødet

 • Afstemning på internettet åbner for de beboere, som ikke har stemt på afdelingsmødet.
 • Samtidig er der mulighed for at brevstemme.

1 uge efter afdelingsmødet

 • Afstemningen slutter efter 4 dage. Stemmeudvalget mødes og lægger de fysiske stemmer og stemmerne på nettet sammen.
 • Valgresultaterne offentliggøres.

Kom hurtigt igang

Ønsker I at holde digitale afstemningsmøder, så skriv til Peter Frimer på pft@bosj.dk.

Sikkert system

Afstemningen på internettet kommer til at foregå via et velafprøvet system. Leverandøren af systemet er vant til at gennemføre afstemninger for bl.a. store fagforeninger og også til ældreråd i en række kommuner. Systemet er opbygget, så det kan holde styr på, at ingen stemmer to gange. 

Skal besluttes på et ”traditionelt” møde først

Det er et helt traditionelt, fysisk afdelingsmøde, som skal beslutte, at der på fremtidige afdelingsmøder kan holdes digital afstemning.

Ønsker I at holde digitale afstemninger fremover, kan beboerne på f.eks. budgetmødet beslutte, at der fremover kan holdes digitale afstemninger i forbindelse med afdelingsmøder. I 2018 og 2019 kører vi pilotprojekter, hvor det er gratis for boligafdelingen. Fra 2020 kommer det til at koste mellem 2.500 og 7.500 kr. årligt at holde digitale afstemninger – afhængig af boligafdelingens størrelse.

 

Henvendelse om denne side til Kommunikation