6/10-2021 Nyhed til alle

Kan du være med til at sikre flere almene boliger?

I Boligselskabet Sjælland vil vi gerne bygge flere almene boliger til dig og andre boligsøgende på vores venteliste. Men hvad kan du gøre?

Når mange står på venteliste til en almen bolig, hvorfor bygger vi så ikke bare, når efterspørgslen tydeligvis er der. 

Det er der flere gode grunde til. En af dem handler om din hjemkommune. For når vi skal bygge alment, så kræver det, at din kommune ønsker at opføre flere almene boliger og fx stiller krav til udviklere og bygherrer om, at et nyt boligområde skal rumme 25 pct. almene boliger.

I dag udgør almene boliger omkring 20 pct. af alle boliger – eller ca. 560.000 boliger ud af 2.750.000 boliger i alt. Hvis der skal flere til, så ligger noget af ansvaret altså i din hjemkommunes byråd eller kommunalbestyrelse.

Så følg med i debatten om det almene boligudbud i din kommune i den kommende kommunalvalgkamp og spørg ind til kandidaternes holdning til muligheden for flere almene boliger.

Stem med, når der er kommunalvalg den 16. november 2021.

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation