14/11-2023 Nyhed til alle

Klar til snevejr

Sådan fungerer sneberedskabet i din boligafdeling. Se hvornår og hvad vi rydder, og hvad du selv skal stå for.

Det er ved at blive koldere og mon ikke, at vi efterhånden nærmer os sæsonen for snerydning og saltning.

Som boligafdeling får I ryddet sne og saltet så hurtigt som muligt efter snefald for at forhindre glatføre. Vær opmærksom på, at vi først rydder sne, når der er faldet 2 cm, og at vi ikke har kapacitet til at rydde i alle boligafdelinger på en gang. Vi kommer rundt så hurtigt som muligt. 

Vi salter ved frostvejr, og når temperaturen er så lav, at veje og stier fryser til.

Sneberedskabet kører hele døgnet for at sikre, at der er farbart i disse tidsrum:

  • Hverdage: kl. 7- 22
  • Weekender og helligdage: kl. 8 - 22

Fejlmeld snerydningen

Hvis du oplever problemer med snerydning og saltning, kan du indmelde det hos dit områdekontor. Du kan enten ringe eller skrive til os:

Hvis du bor i etagebyggeri

Når du bor i etagebyggeri, rydder vi sneen både på p-pladser, fortove, stier og foran hoveddørene.

Hvis du bor i tæt/lav bebyggelse og rækkehuse

I tæt/lav bebyggelse eller rækkehus har du selv ansvaret for at rydde sne foran din hoveddør og på det det stykke havegang, der er tilknyttet dit lejemål.

Se husordenen i din boligafdeling for en mere udførlig beskrivelse af, hvordan du skal rydde sne. 

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation