17/5-2017 Nyhed til alle

Kundeambassadør skifter dynen ud med åben dør

Kundeambassadør skal sikre, at beboere og boligafdelinger føler sig hørt og forstået. Ordningen træder i kraft med det samme.

Steven Budden er ny kundeambassadør.   Foto: Jonas B. Whitehorn

Steven Budden er tiltrådt Boligselskabet Sjællands nye funktion som kundeambassadør. Kundeambassadøren skal sikre, at klager bliver behandlet korrekt, og at boligselskabet lærer af dem, så man undgår lignende situationer i fremtiden.

"Jeg skal være rigtig tæt på de afdelingsbestyrelser, hvor der er nogle ting i samarbejdet, der ikke rigtig fungerer", forklarer Steven. "Jeg skal simpelt hen sørge for, at hvis man synes man står og slår i en dyne og der ikke sker noget, så skal jeg skifte den ud med en åben dør. Det handler om at invitere til dialog og finde en løsning. Og så at sørge for, at vi ikke kommer i den samme situation igen. Det er næsten det vigtigste."

"Det kan være, at det er noget, afdelingsbestyrelsen gerne vil, men som ikke rigtig lykkes, og hvor man ikke synes man kommer igennem med sit budskab, eller det kan være en beboer, der oplever, at vores regler ikke giver mening", uddyber han.

Med rollen som kundeambassadør har Steven fået mulighed for at gribe ind og løse de problemstillinger, han møder.

Samtidig skal Steven Budden finde ud af, om der er en rød tråd i nogle af problemstillingerne.

"Vi er et rigtig stort selskab, og det kan nogle gange være svært at se det store billede. Det betyder, at tingene bliver behandlet enkeltvis, og der er ikke den opfølgning i dag, hvor vi finder ud af om tingene skal gøres anderledes på længere sigt", vurderer han.

Helt konkret rejser Steven selv sager og tager kontakt til afdelingsbestyrelser, hvis han fornemmer, at noget er ved at køre fast. Samtidig kan en afdelingsbestyrelse altid henvende sig direkte til Steven.

"Jeg forventer, at man har talt med vores medarbejdere og har taget kontakt til driftsledelsen. Men så er det også ok at lave en henvendelse til mig", forklarer Steven Budden.

Også beboere er omfattet af kundeambassadør-ordningen. Det kommer til at fungere gennem systemet til indberetning af klager på bosj.dk, hvor Steven løbende holder øje med klager og afgørelser.


Sådan fungerer det

Beboere behøver ikke selv kontakte kundeambassadøren. Ordningen bliver en del af det almindelige klagesystem.

Afdelingsbestyrelser kan skrive til kundeambassadøren gennem afdelingens kontaktside. Det bliver mere tydeligt med en kommende opdatering af kontaktsiden.

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør