24/11-2016 Nyhed til alle

Lejere får penge tilbage for forkerte vurderinger

Når de nye ejendomsvurderinger er klar i 2020, får også lejerne udbetalt penge, hvis de har betalt for meget i boligskat.

  Foto: Jonas B. Whitehorn

Forliget om vurdering af ejendomme er blevet udvidet til at omfatte alle ejendomme. Det betyder, at andelsboliger, privat udlejning og almene boliger automatisk får tilbagebetalt boligskat, hvis de nye vurderinger viser, at man har betalt for meget. Det skriver Altinget.

Grundskyld fastfryses

Bag aftalen står regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale og Konservative. Den gode nyhed ligger i forlængelse af en aftale tidligere på ugen, hvor lejerne også blev husket. Her blev det aftalt, at grundskylden fastfryses også i 2017. Her kom lejerne med efter et forslag fra Konservative blev støttet af Dansk Folkeparti. Det betyder, at lejerne undgår en skattestigning på ca. 225 mio. kr. i 2017. 

I 2015 blev lejerne glemt, da grundskylden for boligejerne blev fastfrosset. Det kostede dengang lejerne 170 mio. kr. I stedet blev der givet skattelettelser til de rigeste: 350 mio. kr. til dyre biler og 755 mio. kr. til boligejerne.

Undgår klagestorm

Tidligere har private udlejere, almene boliger og andelsboligforeninger været henvist til at klage, hvis en ny vurdering viser sig at være lavere end den gældende vurdering. Nu slipper den store gruppe af ejendomme for en tur igennem klagesystemet, hvis den nye vurdering er lavere end den, der gælder i dag. Den nye tilbagebetalingsordning og finansieringen af det beløb, der skal betales tilbage, er endnu ikke på plads. Det skyldes blandt andet, at der stadig udestår et større arbejde, før vurderingssystemet for erhvervsejendommene er så langt, at det er muligt at vurdere omfanget af tilbagebetalinger.

"Mange almindelige menneskers bolig hører under erhvervsejendommene. Vi har gjort det ud fra en en betragtning om, at man stiller folk lige, hvad enten de bor i ejer- eller lejebolig," siger Benny Engelbrecht, finansordfører for Socialdemokratiet til Altinget.

Det har også spillet ind i politikernes overvejelser, at de professionelle udlejere og de almene boligorganisationer alligevel vil klage i de sager, hvor vurderingerne bliver lavere.

"En automatisk ordning betyder, at man ikke får de klager," siger Benny Engelbrecht. Han forklarer, at der stadig udestår en del detaljer i forhold til, hvordan pengene tilbagebetales og eksempelvis, om der skal være beløbsgrænser for småbeløb.

Nye vurderinger 

Det nye vurderingssystem for almene boliger i 2020 får samme grundprincip som i dag. Det forklarer erhvervsjurist Henrik Knattrup Nielsen fra Rafn og søn, der arbejder med boligskat.

"Det er primært parcelhuse, der får nogle nye principper for vurderingen", forklarer han. "Her går man ind og ser på om ejendommen har en særlig karakter, og man kræver også nogle yderligere oplysninger fra ejeren."

"For erhvervsejendommene, som almene boliger falder ind under, ændrer principperne sig ikke så meget. Her er det stadig de to principper, antallet af kvadratmeter og etagearealet," uddyber han.

"Men datogrundlaget bliver udbygget, så vurderingen kan sagtens ændre sig," vurderer han.


FAKTA

De nye ejendomsvurderinger for ejerboliger skal ud i 2019, og året efter følger erhvervsejendommene, som almene boliger er en del af. Der bliver indført et loft, så man ikke kommer til at betale mere i skat i 2021 end man kommer til i 2020. Men herefter kan skatten stige i takt med vurderingerne. 

Ejendomsskat af grundværdien betales af boligafdelingen og er altså en del af huslejen for almene lejere.

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør