17/9-2015 Nyhed til alle

Lejere misser fradrag

Undersøgelse: Lejere kan trække håndværkeren, børnepasningen og rengøringen fra i skat. Men gør det ikke, viser overraskende tal.

Når køkkenet bliver skiftet ud kan boligejeren trække det fra. Det kan lejeren ikke. Det giver en markant skævhed, men alligevel kommer nye tal for lejernes manglende udbytte af BoligJob-ordningen bag på Bo Jørgensen, direktør i Boligselskabet Sjælland. Han efterlyser større ligestilling mellem boligformerne, når ordningen for 2016 og 2017 skal besluttes.   Foto: Jonas B. Whitehorn

FAKTA

Boligjob-ordningen

I 2011 indførte VK-regeringen den såkaldte boligjobordning, der gav hver voksen borger ret til et skattefradrag på 15.000 kroner for brug af rengøringspersonale og håndværkere i eget hjem. Formålet var at skabe nye job og dæmme op for sort arbejde.
Under SR-regeringen blev ordningen afskaffet ved årsskiftet 2014/2015.
Den nye Venstre-regering har genindført ordningen med tilbagevirkende kraft for hele 2015.
I 2016 og 2017 indføres en todelt ordning med et fradrag på 6.000 kroner for serviceydelser og 12.000 kroner for håndværksydelser. I alt 18.000 kroner per voksen.

Håndværkerfradraget, eller BoligJob-ordningen som den også kaldes, gælder også for lejere. Men hvor boligejere kan trække store udgifter til vedligeholdelse af boligen fra, må lejere nøjes med muligheden for at trække maleren og gulvmanden fra, ligesom rengøringshjælp og børnepasning kan trækkes fra. Fradraget har siden 2011 været på 15.000 kr. pr. voksen i husstanden.

De begrænsede muligheder for at trække håndværkerudgifter fra har betydet, at flere har kritiseret ordningen for ikke at tilgodese lejere. Men passer det? Det sætter en ny undersøgelse gennemført af Boligselskabet Sjælland nu tal på.


FAKTA: Kritik

Håndværkerfradraget, eller boligjobordningen, bliver genindført med tilbagevirkende kraft i 2015. Det betyder at boligejere kan trække udgifter for op til 15.000 kr. fra i skat. Et beløb, der stiger til 18.000 kr. om året i 2016 og 2017.

Men selvom vinduerne i lejeboligen måske nok skal skiftes ud, er der ingen skatterabat til lejerne. Det skyldes, at fradraget kun gælder, hvis man selv står for vedligeholdelsen, og for lejere er der ingen udvendige arbejder og kun visse forbedringer under den individuelle råderet i boligen, der er omfattet af håndværkerfradraget.

Læs mere

SKATs side om ordningen

Læs også

Politiken: 550.000 almene boliger er udelukket fra grønt håndværkerfradrag


Hver anden lejer kender ikke ordningen

Undersøgelsen er gennemført blandt et repræsentativt udsnit af boligselskabets lejere, og 810 lejere har svaret i undersøgelsen. Halvdelen af lejerne har ikke været opmærksomme på, at de kunne trække udgifter til håndværkere og service fra gennem boligjobordningen, der har eksisteret i fire år.

Forvindende få lejere bruger håndværkerfradraget i forhold til den gennemsnitlige skatteyder.

Kun 2 % af lejerne i undersøgelsen har rent faktisk trukket håndværkerudgifter fra i skat i 2011, et tal, der stiger til 4,3 % i 2014. Til sammenligning viser tal fra Skatteministeriet, at mellem 9 % og 14 % af danskerne har brugt ordningen de år, den har eksisteret.

Lejerne trækker væsentlig færre udgifter fra, selv når de benytter muligheden for at trække udgifter til rengøring, maler, gulvmand og børnepasning fra i skat.

De lejere, der benytter ordningen får et væsentlig lavere fradrag end den øvrige befolkning. Lejernes fradrag er på ca. 6.000 kr., hvor den gennemsnitlige skatteyder trækker nærmere 10.000 kr. fra hvert år.


FAKTA: Sådan virker ordningen

Tallene for hvor meget skatteyderne bruger BoligJob-ordningen fremgår af Skatteministeriets evaluering fra 2014. Den konkluderer blandt andet at:

  • Ordningen medførte større beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren mv., bl.a. i kraft af fremrykning af aktiviteter. Det understøttede økonomien i en periode med svag efterspørgsel.
  • Der er imidlertid ikke længere konjunkturpolitiske argumenter for ordningen.
  • Der er ikke fundet nogen signifikant effekt på arbejdsudbuddet.
  • Effekten på sort arbejde er begrænset.

Papirstyndt stykke af kagen: Lejerne har kun del i 2 % af det samlede fradrag, der i 2011-2014 var på 19,5 mia kr.

Lejere gik glip af 2,6 milliarder

Det manglende kendskab og de færre muligheder for fradrag betyder, at lejerne får langt mindre del i ordningen. Hvis de sjællandske lejere repræsenterer de almene lejere generelt, betyder det, at lejerne, der udgør 14 % af befolkningen, får 2 % af håndværkerfradraget. Lejerne er dermed gået glip af fradrag for op mod 2,6 mia kr. i perioden 2011-2014.

Boligdirektør er overrasket

Tallene kommer bag på Bo Jørgensen, direktør i Boligselskabet Sjælland.

"Vi har flere gange talt om, at lejerne nok ikke fik så meget ud af håndværkerfradraget. Men tallene taler jo sit tydelige sprog, og det er langt mere markant, end vi havde regnet med", siger Bo Jørgensen, der er overrasket over at lejerne bruger fradraget 3-4 gange under gennemsnittet.

Han peger på at der ikke er taget hensyn til lejerne, når ordningen er skruet sammen.

"Det er langt fra første gang, vi ser, at lejerne bliver glemt mens boligejerne får fuldt udbytte af ordningerne. Det så vi også, da der blev givet skatterabat for de forkerte ejendomsvurderinger og med solcelleanlæggene, hvor lejerne også er ringere stillet", påpeger Bo Jørgensen.

Han er derfor fortsat kritisk overfor BoligJob-ordningen.

"En af grundende til at lejerne ikke bruger ordningen, er at de ikke har så meget at bruge den til, som boligejerne", fastslår Bo Jørgensen. "Hvis en boligejer låner penge og laver et nyt køkken, kan han trække 15.000 kr. fra på selvangivelsen for hver voksen. Hvis lejerne beslutter at få nye køkkener og tager et lån til dét, er det intet fradag. Og selvfølgelig er der grænser for, hvor meget lejere kan tapetsere og få gjort rent."

Lejere vil med i ny BoligJob-ordning 

Bo Jørgensen håber derfor, at der bliver taget større hensyn, når ordningen skal skrues sammenfor 2016 og 2017. Hvor formålet tidligere handlede om at skabe beskræfigelse, kommer den nye ordning, der er aftalt mellem regeringen, DF, SF, Konservative og Alternativet, til at handle mere om klimarigtige tiltag.

"Jeg håber meget, at lejerne får lige så gode muligheder for at medvirke til den klimavenlige omstilling og i hvertfald ikke stilles ringere end boligejerne", slutter Bo Jørgensen.

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør