22/3-2021 Nyhed til alle

Lettere studiekontrol for både beboere og boligselskab

I de seneste måneder har vi indført et system, der gør den årlige kontrol af studieaktivitet mere brugervenlig for beboerne i ungdomsboliger

Ungdomsboliger er opført med en særlig støtte, hvor der er krav om at boligselskabet mindst en gang om året kontrollerer, om den enkelte beboer stadig er aktiv studerende.

Processen er tidligere foregået ved, at vi har sendt et brev til den enkelte beboer med en papirblanket, som uddannelsesstedet så har skullet stemple og underskrive, og som beboeren derefter skulle sende retur til os inden fristen.

Udover det meget papirarbejde for både beboer, studiested og boligselskab var der også en del studerende, som ikke fik indsendt studiedokumentationen i tide, og som derfor modtog en opsigelse af deres bolig. Det gav mange bekymrede opkald fra beboere, som faktisk stadig studerede.

Fra PostNord til digitale kanaler skaber tryghed for de studerende

Vi har nu indført et system, hvor der automatisk udsendes besked om studiekontrollen på mail, plus to automatiske rykkere op til fristen, hvis man ikke har indsendt sin studiedokumentation. Samtidig er det blevet let at uploade en digital erklæring fra studiestedet og underskrive studiekontrollen med NemID.

De få beboere, som ikke har registreret en e-mail, får automatisk tilsendt blanketten med posten. Og de få, der ikke har NemID, kan stadig underskrive på papir og uploade dokumenterne på bosj.dk.

Fokus på vejledning i individuelle situationer

Arbejdsgangene og overblikket er blevet bedre hos de medarbejdere, der sidder med studiekontrollen i hverdagen. Dermed har de fået mere overskud til at hjælpe de beboere, som har brug for personlig vejledning, f.eks. i forbindelse med orlov eller studieskift.

/PFT

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation