1/12-2016 Nyhed til alle

Millionbesparelse på energi

Ny prisaftale skærer 1,5 millioner af prisen på boligafdelingernes el og gas. Samtidig falder PSO-afgiften med 2,7 millioner kroner.

Energipriserne består mest af afgifter. Alligevel har boligselskabet kunne skære yderligere 1,5 millioner kroner af el- og gasprisen med en ny prisaftale.   Foto: Jonas B. Whitehorn

Boligselskabet har forlænget aftalen med DONG Energy og har forhandlet nye priser for de kommende fire år. 

Aftalen skærer de årlige udgifter til strøm med 250.000 kr. og 125.000 kr. af udgifterne til gas. Samlet betyder den fireårige aftale en besparelse på 1,5 millioner kroner.

Det sker ved at skære elprisen fra 30,28 øre/kWh til 26,84 øre/kWh og gasprisen fra 196,66 øre/kbm til 187,35 øre/kbm. Tallene svarer til henholdsvis 11 % og 5 % af nettoprisen.

Den pris boligafdelingen betaler for el og gas består dog først og fremmest af afgifter. Så selvom prisen for strøm og gas er forhandlet helt i bund, er den samlede pris kun lidt lavere end en prisbevidst parcelhusejer kan få.


FAKTA

To tredjedele af elregningen består af afgifter. Grafik: Mie Hvidkjær


PSO-aftale skærer også prisen

En væsentlig del af energiafgiften på strøm er den såkaldte PSO-afgift, der i øjeblikket er på ca. 22,10 øre/kWh, altså seks gange så meget som besparelsen med den nye aftale. En politisk aftale betyder, at PSO-afgiften løbende bliver fjernet i perioden 2017 - 2022 og den erstattes i stedet af andre skatter. Det betyder et fald på 2,7 millioner kroner i den nye kontraktperiode.


FAKTA

Tre ting gør strømmen billigere

Over de næste år falder boligafdelingernes udgifter til strøm med ca. 5 %. Det skyldes først og fremmest at PSO-afgiften forsvinder, svarende til 2,7 millioner kroner i 2017 til 2020. Samtidig betyder boligselskabets mål om 2 % energibesparelse om året ca. 1,2 millioner kroner og den nye prisaftale yderligere 1 million kroner. Boligafdelingerne har en samlet udgift til el på ca. 16 millioner kroner om året.

Henvendelse om denne side til nyhedsredaktør