11/1-2024 Nyhed til alle

Nu tør det

Efter et voldsomt uvejr med sne og storm, begynder det nu at tø, og det kan skabe nye udfordringer. Vi giver et par gode råd her.

  Foto:Stock

Vi har oplevet et snefald, som har været voldsomt og skabt problemer med fremkommelighed i store dele af landet og også hos jer i boligafdelingerne. Vi har fulgt vores leverandører tæt, og fulgt op på, når snerydningen ikke har været tilfredsstillende.

Når tøvejret for alvor sætter ind, så er der risiko for nedfalden sne og istapper fra tagene, og det kan også skabe vandindtrængning på lofter og i kældre. Det er derfor et godt råd at holde øje, når du bevæger dig rundt i afdelingen. Og har du bil, så vær opmærksom på, at den er parkeret inden for afmærkningen, så undgår du både bøder, og det bliver nemmere at rydde sne og hente affald.

Oplever du forhold med sne, istapper og vand, der kan være til fare eller skabe andre problemer, så meld gerne ind på snerydning@bosj.dk.

Også nu når det tør, følger vi vores leverandører tæt. Og her vil vi gerne opfordre til, at man har respekt for deres arbejde, da vi desværre har fået meldinger på, at vores leverandører flere steder bliver chikaneret med tilråb og sneboldskast.

Du skal også være opmærksom på, at der kan ske snerydning uden for tidsrummet 7-22, da vores leverandører skal sørge for, at der er ryddet sne og er fremkommeligt i det tidsrum.

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation