2/1-2023 Nyhed til alle

Flyttedag på Christiansborg

SVM-regering barsler med både boligpolitisk udspil. Mere værdighed og hjælp til gas og inflation

  Foto: Christoffer Regild /Folketinget ft.dk

Nytår og ny regering

De sidste uger af 2022 gav os både en ny regering og et 63 siders tykt regeringsgrundlag, hvor der faktisk en del gode takter og forslag. Helt konkret nævnes både værdighed og trivsel blandt de otte spor i regeringens reformprogram. Overordnet er der mange steder, hvor den almene sektor får gode mulighed for at spille ind med bud på løsninger, mener Boligselskabet Sjælland direktør, Bo Jørgensen

”Regeringsgrundlaget byder på ambitiøse planer for værdige liv, blandede byer, hjemløse og psykisksyge. Den er vi med på. Brug os, så vi sammen kan sætte handling bag.”

Hjælp til inflation og gas

Når vi lige om lidt skriver 2023, så skal den nye regering som noget af det først beslutte, hvordan man vil kunne række en hjælpende hånd til de borgere og virksomheder, som er hårdest ramt af den høje inflation. Helt konkret så vil regeringen meget snart fremlægge en inflations-pakke. Regeringsgrundlaget nævner også, at man vil have - fokus på danskere, som opvarmer deres bolig med gasfyr, træpiller mv. Men mere konkret er man ikke her.

Boligpolitisk udspil på vej

Blandede byer og boliger, der er til at betale for både dem der vil eje og leje har også fundet vej til regeringsgrundlaget. Vi kan derfor også se frem til et samlet boligpolitisk udspil: 

Regeringen ønsker et blandet boligmarked, hvor flere kan eje deres egen bolig, og hvor der er et blandet udbud af ejerboliger, almene boliger, andelsboliger og privat udlejning. Blandede by- og boligområder giver de bedste forudsætninger for den sammenhængskraft, Danmark er karakteriseret ved.

Boligselskabet Sjællands formand, Tom Frederiksen, er umiddelbart glad for at se at boligpolitikken er en del af regeringsgrundlaget. Men han kan godt være lidt bekymret for, at det hele ikke er helt så rosenrødt.

”Det lyder jo meget godt, men spørgsmålet er jo, hvor pengene skal komme fra – som man plejer at sige… Jeg håber ikke, at det bliver fra beboernes egne penge i Landsbyggefonden, som Mette Frederiksen jo før haft et godt øje til.”  

Ny boligminister i nyt ministerium

Ingen ny regering uden nye ministre. Her er en af de lidt større overraskelser, at Boligministeriet denne gang er rykket væk fra Indenrigsministeriet og nu skal være en del af Socialministeriet. Det er ikke første gang, at de to ministerier er koblet sammen, men nyt for alle er det, at socialdemokratiets Pernille Rosenkrantz-Theil nu er Social- og Boligminister.

Henvendelse om denne side til Kunder & kommunikation